"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : (ระเบียนเลขที่ 594049)

000 -LEADER
fixed length control field 06276nam a2200325 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 594049
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210317093927.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120404s2011 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789741957064
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)813549792
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number JQ1745
Item number .ก925562 2554 ล. 1
111 2# - MAIN ENTRY--MEETING NAME
Meeting name or jurisdiction name as entry element การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
Number of part/section/meeting (ครั้งที่ 11 :
Date of meeting 2553 :
Location of meeting มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
9 (RLIN) 659777
245 11 - TITLE STATEMENT
Title "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ :
Remainder of title รวมบทความวิชาการและงานวิจัย.
Number of part/section of a work เล่ม 1 /
Statement of responsibility, etc [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
246 17 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2553)
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc มหาสารคาม :
Name of publisher, distributor, etc วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Date of publication, distribution, etc 2554 [2011]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 41, 1243 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 000004 หนังสือใหม่ ก.ย. 55
500 ## - GENERAL NOTE
General note 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ปาฐกถาพิเศษ (Keynote speaker) บูรพาภิวัตน์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ -- บรรยายพิเศษ (Plenary sessions) ความแตกแยกของธรรมวิทยาแห่งพลเมืองกับมุมมองทางปรัชญาการเมือง : ข้อสังเกตเบื้องต้น / สมบัติ จันทรวงศ์ -- วิชารัฐศาสตร์กับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ / สุจิต บุญบงการ -- นิติรัฐกับการปรับตัวของนักการเมืองไทย / จรัญ ภักดีธนากุล -- เศรษฐกิจการเมืองของความขัดแย้ง / ผาสุก พงษ์ไพจิตร -- การปรับตัวของอีสานผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ / ศรีศักร วัลลิโภดม -- รัฐศาสตร์ 60 ปี : modernism VS postmodernism - Pick your Pick /ติน ปรัชญพฤทธิ์ -- นัยสำคัญทางการเมืองในกลอนลำอีสาน / จารุวรรณ ธรรมวัตร -- พัฒนาการของอีสาน พ.ศ. 2322-2475 ในมุมมองนักประวัติศาสตร์ / สุวิทย์ ธีรศาศวัต -- เวทีวิชาการ. กฎหมาย. กฎหมายและรัฐธรรมนูญ -- กระบวนการยุติธรรม -- การเมืองการปกครอง. การพัฒนาการทางการเมือง -- บทบาทสื่อกับการเมืองไทย -- ประเด็นข้ามชาติ : สิทธิมนุษยชน -- เศรษฐศาสตร์การเมือง : ความขัดแย้งทางการเมือง -- การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารส่วนท้องถิ่น. การบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง -- การจัดการความรู้ -- ชุมชนขัดแย้ง -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาอำนาจและความสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประชาคมอาเซียนและลู่ทางความเป็นไปได้ -- ปัญหาเขตแดน -- คุณธรรมและจริยธรรม -- ชาติพันธุ์. การขจัดข้อขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -- วิถีชีวิต.
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name ไทย
General subdivision การเมืองและการปกครอง
-- การประชุม.
9 (RLIN) 28992
Geographic name ไทย
General subdivision ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
-- การประชุม.
9 (RLIN) 92886
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element การปกครองท้องถิ่น
Geographic subdivision ไทย
General subdivision การประชุม.
9 (RLIN) 57505
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 28993
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Subordinate unit วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.
9 (RLIN) 617931
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 4
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง YU
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V, K
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Koha item type Cost, normal purchase price Cost, replacement price Price effective from
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 17/04/2012 7 4 20 JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1 31379013665626 06/07/2021 17/03/2021 Book      
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 11/12/2013 7 2 9 JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1 31379014128608 02/07/2020 29/09/2014 Book      
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 23/07/2015 7     JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1 31379014825328 02/07/2020   Book 0.00 100.00 23/07/2015
          General Books Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks 11/12/2013 7     PLSC JQ 2011 594049 31379014128590     Book      

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544