"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : (ระเบียนเลขที่ 594050)

000 -LEADER
fixed length control field 05267nam a2200325 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 594050
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201008204049.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120404s2011 1 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789741957064
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)813549792
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number JQ1745
Item number .ก925562 2554 ล. 2
111 2# - MAIN ENTRY--MEETING NAME
Meeting name or jurisdiction name as entry element การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
Number of part/section/meeting (ครั้งที่ 11 :
Date of meeting 2553 :
Location of meeting มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
9 (RLIN) 659777
245 11 - TITLE STATEMENT
Title "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ :
Remainder of title รวมบทความวิชาการและงานวิจัย.
Number of part/section of a work เล่ม 2 /
Statement of responsibility, etc [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
246 17 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2553)
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc มหาสารคาม :
Name of publisher, distributor, etc วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Date of publication, distribution, etc 2554 [2011]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent หน้า 1249-2657 :
Other physical details ภาพประกอบ.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 000004 หนังสือใหม่ ก.ย. 55
500 ## - GENERAL NOTE
General note 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note เวทีวิชาการ. บริหารรัฐกิจ. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ -- การบริหารจัดการพื้นที่และการวางผังเมือง -- การปรับตัวขององค์กรภาครัฐและเอกชน -- นโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ -- พฤติกรรมองค์การ -- วัฒนธรรมทางการเมือง/การมีส่วนร่วมทางการเมือง/การเมืองภาคประชาชน -- สิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ -- เวทีวิชาการบัณฑิต. การเมืองการปกครอง. การมีส่วนร่วมทางการเมือง/การเมืองภาคประชาชน -- การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ปรัชญาการเมือง/ทฤษฎีการเมือง -- การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย/การเมืองท้องถิ่น -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- อาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- จริยธรรมการบริหารและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -- บริหารรัฐกิจ. การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ -- การบริหารการจัดการพื้นที่และการวางผังเมือง -- นโยบายสาธารณะ/การจัดการภาครัฐแนวใหม่/การจัดการหลักสูตร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element การปกครองท้องถิ่น
Geographic subdivision ไทย
General subdivision การประชุม.
9 (RLIN) 57505
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name ไทย
General subdivision การเมืองและการปกครอง
-- การประชุม.
9 (RLIN) 28992
Geographic name ไทย
General subdivision ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
-- การประชุม.
9 (RLIN) 92886
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 28993
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Subordinate unit วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.
9 (RLIN) 617931
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 7
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง YU
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
ผู้แก้ไขข้อมูลเดิม KS
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Koha item type Cost, normal purchase price Cost, replacement price Price effective from
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 07/03/2016 EMPTY 2 8 JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2 31379015085047 28/02/2022 11/10/2017 Book 0.00 100.00 07/03/2016
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 06/11/2013 7     JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2 31379014128624 22/06/2020   Book      
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 23/07/2015 7 2 27 JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2 31379014825336 02/07/2020 11/11/2018 Book 0.00 100.00 23/07/2015
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 17/04/2012 7 7 120 JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2 31379013665618 05/08/2021 08/10/2020 Book      

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544