บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน : (ระเบียนเลขที่ 601430)

000 -LEADER
fixed length control field 07414nam a2200325 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 601430
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602175134.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120919s2012 th 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789747725780
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)860740792
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number K3328
Item number .ว42 2555
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรเจตน์ ภาคีรัตน์.
9 (RLIN) 429012
245 10 - TITLE STATEMENT
Title บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน :
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัย /
Statement of responsibility, etc โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งแรก.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
Date of publication, distribution, etc 2555 [2012]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 53, 276 หน้า.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000007 หนังสือใหม่ มิ.ย. 56
500 ## - GENERAL NOTE
General note เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note บทคัดย่อ -- Abstract -- บทสรุปย่อสำหรับนักบริหาร -- บทที่ 1 พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย -- 1 กำเนิด ความหมายและความสำคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย -- 2 สถานะในทางรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง -- 3 สิทธิและหน้าที่ของพรรคการเมือง -- 4 ข้อบังคับและระเบียบภายในพรรคการเมือง -- บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- 1 ข้อพิจารณาทั่วไป -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายไทย -- บทที่ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชน -- 1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชน -- บทที่ 4 อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองและความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
Formatted contents note 1 เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและ "ข้อพิพาทในศาลรัฐธรรมนูญ" ที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมือง -- 2 คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง -- 3 ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกขับออกจากพรรคการเมือง -- 4 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติและข้อบังคับของพรรคการเมืองและการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรคการเมือง -- 5 ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต่างประเทศ : พิจารณาในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ -- บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคของความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองและแนวทางแก้ไข -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 2 ปัญหาว่าด้วยเสรีภาพในการออกแบบโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารงานภายในของพรรคการเมือง -- 3 ปัญหาสิทธิในการมีส่วนร่วมกับกิจการภายในพรรคการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง -- 4 ปัญหาการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง -- 5 ข้อเสนอแนะในทางกฎหมาย.
595 ## - RESEARCH--CORPORATE NAME
Corporate name สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element ผู้ตรากฎหมาย.
Topical term or geographic name as entry element พรรคการเมือง.
690 #4 - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN)
Topical term or geographic name as entry element งานวิจัย / Research
9 (RLIN) 801766
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
9 (RLIN) 306871
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 24
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW, A
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง WD
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Checked out Date last seen Date last borrowed Koha item type
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 24/09/2012 7 1   K3328 .ว42 2555 31379013781522   16/06/2020 27/02/2020 Book
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 21/08/2013       K3328 .ว42 2555 31379012342417   16/06/2020   Book
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 21/08/2013       K3328 .ว42 2555 31379012342425   16/06/2020   Book
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 24/09/2012 7 2 21 K3328 .ว42 2555 31379013781514   16/06/2020 07/01/2015 Book
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 17/10/2012 7 7 73 K3328 .ว42 2555 31379013801809 01/02/2021 15/04/2020 15/04/2020 Book
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 17/10/2012 7 5 54 K3328 .ว42 2555 31379013801791 02/02/2021 22/11/2019 22/11/2019 Book
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 17/10/2012 7     K3328 .ว42 2555 31379013801825   23/06/2020   Book
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 17/10/2012 7     K3328 .ว42 2555 31379013801817   23/06/2020   Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 24/09/2012 7 6 30 K3328 .ว42 2555 31379013780854   25/05/2020 04/06/2018 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 24/09/2012 7 6 28 K3328 .ว42 2555 31379013781506   25/05/2020 09/01/2019 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 24/09/2012 7 7 183 K3328 .ว42 2555 31379013780847 05/02/2021 17/11/2018 17/11/2018 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 24/09/2012 7 14 97 K3328 .ว42 2555 31379013780839   16/09/2020 27/02/2020 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544