มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / (ระเบียนเลขที่ 601489)

000 -LEADER
fixed length control field 05549nam a2200289 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 601489
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201102203325.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120920r20122011 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789747725759
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)882242351
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT2754
Item number .น63 2555
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นันทวัฒน์ บรมานันท์.
9 (RLIN) 32537
245 10 - TITLE STATEMENT
Title มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย /
Statement of responsibility, etc นันทวัฒน์ บรมานันท์.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc ศาลรัฐธรรมนูญ,
Date of publication, distribution, etc 2555 [2012]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent xlii, 647 หน้า.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 000004 หนังสือใหม่ ก.ย. 55
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554 ของ วิญญูชน.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา -- 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย -- 1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย -- 1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย -- 1.5 วิธีการดำเนินการของการศึกษาวิจัย -- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย -- บทที่ 2 การจัดการ และการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ -- 2.1 ภารกิจของรัฐด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง -- 2.2 ภารกิจของรัฐด้านการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อสนองความต้องการของประชาชน -- บทที่ 3 ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย: ศึกษาจากกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- 3.1 การจัดทำบริการสาธารณะในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 -- 3.2 การจัดทำบริการสาธารณะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งถึงวันประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 -- 3.3 การจัดทำบริการสาธารณะภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับถึงปัจจุบัน -- บทที่ 4 เกณฑ์ในการแบ่งแยกบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น -- 4.1 เกณฑ์ที่เกิดจากแนวคิดและหลักการทางวิชาการ -- 4.2 เกณฑ์ที่เกิดจากกฎหมาย -- 4.3 ข้อสรุปของการแบ่งแยกประเภทบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น -- บทที่ 5 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดองค์กรเพื่อจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย -- 5.1 รัฐเป็นผู้ผูกขาดและดำเนินการจัดทำด้วยองค์กรของตนเอง --5.2 รัฐมอบให้เอกชนเป็นผู้จัดทำ
Formatted contents note บทที่ 6 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ -- 6.1 ปัญหาด้านความไม่เป็นระบบของกฎหมาย -- 6.2 ปัญหาด้านความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย -- 6.3 ปัญหาด้านอื่น ๆ -- 6.4 บทวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การสร้างกฎหมายกลางสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย -- บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ -- 7.1 บทสรุป -- 7.2 ข้อเสนอแนะ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element สาธารณูปโภค
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 229194
690 #4 - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN)
Topical term or geographic name as entry element งานวิจัย / Research
9 (RLIN) 801766
Topical term or geographic name as entry element สิ่งพิมพ์ สกว.
9 (RLIN) 801768
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 22
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW, A
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง VB
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Koha item type Checked out
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 24/09/2012 7     KPT2754 .น63 2555 31379013781464 22/06/2020   Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 17/10/2012 7     KPT2754 .น63 2555 31379013801619 22/06/2020   Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 09/11/2012   1   KPT2754 .น63 2555 31379012336195 22/06/2020 03/06/2017 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 09/11/2012       KPT2754 .น63 2555 31379012336203 22/06/2020   Book  
          Thailand Research Fund Publications Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner 17/10/2012 7 7 16 KPT2754 .น63 2555 31379013801585 29/05/2020 18/02/2019 Book  
          Thailand Research Fund Publications Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner 17/10/2012 7 4 91 KPT2754 .น63 2555 31379013801593 22/08/2018 22/08/2018 Book 15/11/2021
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 17/10/2012 7 8 19 KPT2754 .น63 2555 31379013801601 24/06/2020 04/02/2015 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 24/09/2012 7 3 101 KPT2754 .น63 2555 31379013781456 02/07/2021 12/09/2020 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 24/09/2012 7 8 58 KPT2754 .น63 2555 31379013780318 02/07/2021 18/08/2017 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 24/09/2012 7 11 155 KPT2754 .น63 2555 31379013781449 30/08/2021 22/05/2018 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 24/09/2012 7 11 140 KPT2754 .น63 2555 31379013780300 20/12/2020 02/11/2020 Book  

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544