คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. (ระเบียนเลขที่ 602005)

000 -LEADER
fixed length control field 10192nam a2200301 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 602005
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200913115943.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 121001s2012 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786167425405
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)821113050
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT4610
Item number .ธ636 2555 ล. 2
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธานิศ เกศวพิทักษ์.
9 (RLIN) 54083
245 10 - TITLE STATEMENT
Title คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
Number of part/section of a work เล่ม 2 /
Statement of responsibility, etc โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.
246 14 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
Number of part/section of a work เล่ม 2,
Name of part/section of a work ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc [กรุงเทพฯ] :
Name of publisher, distributor, etc เนติบัณฑิตยสภาฯ,
Date of publication, distribution, etc 2555 [2012]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 963 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 55
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- บทที่ 1 แบบของคำฟ้องคดีอาญา -- 1 แบบคำฟ้องคดีอาญาทั่วไป -- 2 แบบคำฟ้องคดีหมิ่นประมาท -- 3 แบบคำฟ้องขอเพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบ -- 4 แบบคำฟ้องความผิดหลายกระทง -- บทที่ 2 การไต่สวนมูลฟ้อง -- 1 การสั่งไต่สวนมูลฟ้อง -- 2 วิธีการไต่สวนมูลฟ้อง -- 3 จำเลยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง -- 4 ผลของการไต่สวนมูลฟ้อง -- บทที่ 3 การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องและคำให้การ -- 1 การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง -- 2 การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ -- หลักเกณฑ์การแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การ -- บทที่ 4 การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา -- 1 หลักเกณฑ์การขาดนัดของโจทก์ -- 2 หลักเกณฑ์การร้องขอให้ศาลยกคดีของโจทก์ขึ้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาใหม่ -- 3 หลักเกณฑ์การตัดอำนาจของโจทก์ที่จะฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีก -- บทที่ 5 การพิจารณาคดีอาญา -- หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคดีอาญา -- 1 การพิจารณาและสืบพยานในศาลต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย -- 2 การนำมาตรา 237 ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสืบพยานในกรณีอื่น ๆ -- 3 การเดินเผชิญสืบและการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่น -- 4 การใช้วิธีการสืบพยานที่เหมาะสมแก่การสืบพยานบุคคลบางประเภท -- 5 กรณีที่ไม่ได้ตัวพยานที่เป็นเด็กมาเบิกความต่อศาล -- 6 การสืบพยานนอกศาลในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี -- 7 การสอบถามและ/หรือตั้งทนายความให้จำเลย ข้อสังเกตของมาตรา 173 ทั้งสองวรรค -- 8 การสอบถามคำให้การจำเลย
Formatted contents note 9 จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณา -- 10 โจทก์ในคดีอาญามีหน้าที่นำพยานเข้าสืบก่อนเสมอ -- 11 การยื่นบัญชีระบุพยานและการนำสืบพยานเอกสารในคดีอาญา -- 12 การนำสืบพยานเอกสารในคดีอาญา -- 13 การกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยาน -- 14 การสืบพยานล่วงหน้าหลังฟ้องคดีต่อศาล -- 15 การเรียกสำนวนการสอบสวน จากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการพิจารณา -- บทที่ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง -- 1 หลักเกณฑ์การพิพากษายกฟ้องตามมาตรา 185 -- 2 หลักเกณฑ์การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- 3 หลักเกณฑ์การอธิบายข้อสงสัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล -- 4 หลักเกณฑ์การห้ามศาลพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอ -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- บทที่ 1 สิทธิในการอุทธรณ์ -- บทที่ 2 ข้อจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ -- 1 การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 193 ทวิ -- 2 การห้ามอุทธรณ์คำสั่งในระหว่างพิจารณา -- 3 การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้น -- บทที่ 3 การยื่นอุทธรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ การตรวจรับอุทธรณ์ และการถอนอุทธรณ์ -- 1 การยื่นอุทธรณ์ -- 2 การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ -- 3 การตรวจรับอุทธรณ์ -- 4 การถอนอุทธรณ์ -- บทที่ 4 การพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 5 คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ -- 1 การห้ามศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย -- 2 การให้อำนาจศาลอุทธรณ์พิพากษามีผลไปถึงจำเลยอื่นที่มิได้อุทธรณ์
Formatted contents note บทที่ 6 การพิจารณาพิพากษาคดีที่ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 245 -- หลักเกณฑ์ของมาตรา 245 วรรคสอง -- 1 ต้องเป็นสำนวนคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต -- 2 ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้น -- 3 ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนคดีนั้นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค -- 4 คำพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะได้พิพากษายืน -- บทที่่ 7 สิทธิในการฎีกา -- บทที่ 8 ข้อจำกัดสิทธิในการฎีกา -- 1 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 218 -- 2 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 219 -- 3 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 220 -- 4 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 219 ทวิ -- 5 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรา 219 ตรี -- 6 ข้อจำกัดสิทธิฎีกาในกรณีอื่น ๆ -- บทที่ 9 การอนุญาตหรือรับรองให้ฎีกา -- บทที่ 10 อำนาจศาลฎีกาในการสั่งไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีที่ไม่เป็นสาระ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element วิธีพิจารณาความอาญา
Geographic subdivision ไทย.
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
9 (RLIN) 407668
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 10
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW, A
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง VB
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Koha item type
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 03/10/2012 116 490.00 8 69 KPT4610 .ธ636 2555 ล. 2 31379013789723 28/05/2020 02/03/2018 1080.00 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 03/10/2012 116 490.00 4 17 KPT4610 .ธ636 2555 ล. 2 31379013789731 18/11/2020 13/09/2020 1080.00 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 03/10/2012 116 490.00 8 79 KPT4610 .ธ636 2555 ล. 2 31379013789749 28/05/2020 04/07/2015 1080.00 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544