ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 : (ระเบียนเลขที่ 602390)

000 -LEADER
fixed length control field 07109nam a2200289 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 602390
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602175351.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 121005s2010 th 0 tha
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)934610548
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT3272
Item number .ข63 2553
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 :
Remainder of title คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว /
Statement of responsibility, etc ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
246 10 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2).
Name of part/section of a work ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
Title proper/short title คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Title proper/short title ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว :
Remainder of title ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc สำนักงาน,
Date of publication, distribution, etc [2553] [2010]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 257 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000006 หนังสือใหม่ ก.ค. 56
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note FAC-PM-01 ขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 1 -- FAC-PM-02 ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2 -- FAC-PM-04 ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนโรงงาน -- FAC-PM-05 ขั้นตอนการดำเนินการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีของโรงงานที่ครบกำหนดชำระ -- FAC-WI-01 วิธีการปฏิบัติงานการสรุปผลการดำเนินงานของ อปท. -- FAC-WI-02 วิธีการปฏิบัติงานการสรุปผลแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด -- FAC-WI-03 วิธีปฏิบัติงานการประเมินแรงม้าเครื่องจักร -- FAC-WI-04 วิธีปฏิบัติงานการออกเลขทะเบียนโรงงานและเลขที่ใบรับแจ้งใบอนุญาต -- FAC-WI-05 วิธีปฏิบัติงานการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารสำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 -- FAC-WI-08 วิธีปฏิบัติงานการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี -- FAC-WI-09 วิธีปฏิบัติงานการออกใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน -- FAC-WI-12 วิธีปฏิบัติงานการคัดสำเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 --บทสรุปข้อควรระมัดระวังในการดำเนินงาน -- ภาคผนวก เอกสารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนอนุญาต --ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (กรณีการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2) -- ข้อหารือค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศโรงงาน ผ่านเครือข่าย Internet -- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 -- บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายโรงงาน
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 67582
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
9 (RLIN) 170242
Corporate name or jurisdiction name as entry element กระทรวงอุตสาหกรรม.
Subordinate unit สำนักงานปลัดกระทรวง.
9 (RLIN) 662041
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
9 (RLIN) 404162
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 1
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW, A, PV
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง WD
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Koha item type
          General Books Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) General Stacks 11/10/2012 7 2 22 KPT3272 .ข63 2553 31379013818852 20/06/2020 15/05/2017 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544