มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน = (ระเบียนเลขที่ 605449)

000 -LEADER
fixed length control field 04114nam a2200301 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 605449
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602180110.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 121206s2009 th 0 tha
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)934611522
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number DS567
Item number .ม655 2552
245 00 - TITLE STATEMENT
Title มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน =
Remainder of title Standard for the conservation of ancient monuments /
Statement of responsibility, etc กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ; คณะผู้จัดทำ วสันต์ วรรณวโรทร ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ; คณะผู้จัดทำ สุรพล นาถะพินธุ ... [และคนอื่น ๆ].
246 11 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Standard for the conservation of ancient monuments
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด,
Date of publication, distribution, etc [2552?] [2009?]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent ก-ค, 340 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000005 หนังสือใหม่ ส.ค. 56
490 0# - SERIES STATEMENT
Series statement ลำดับที่ 405
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ -- บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการกำหนดมาตรฐานด้านการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ -- บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา -- บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐาน -- ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- ภาคผนวก ข กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน -- ภาคผนวก ค หน่วยงานของสำนักงานศิลปากร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม -- ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร -- ภาคผนวก จ ตัวอย่างโครงการการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น -- ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างแบบฟอร์มการสำรวจแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งโบราณสถาน -- ภาคผนวก ช ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร โครงการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี กรณีของบ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี.
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name ไทย
General subdivision โบราณวัตถุสถาน
-- งานสะสมและการอนุรักษ์.
9 (RLIN) 590675
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element พิพิธภัณฑ์
Geographic subdivision ไทย
General subdivision การจัดการ.
9 (RLIN) 532776
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วสันต์ วรรณวโรทร.
9 (RLIN) 407924
Personal name สุรพล นาถะพินธุ.
9 (RLIN) 91345
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Subordinate unit คณะโบราณคดี.
9 (RLIN) 61917
Corporate name or jurisdiction name as entry element กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 17
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ OP, K, PV
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง ST
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Koha item type
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 14/12/2012 7 10 24 DS567 .ม655 2552 31379013854493 12/11/2020 31/08/2019 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 14/12/2012 7 11 34 DS567 .ม655 2552 31379013854501 22/05/2020 02/09/2019 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544