อาชญากรรมคอมพิวเตอร์? : (Record no. 605844)

000 -LEADER
fixed length control field 10940nam a2200901 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 605844
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20190426160052.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 121214s2012 th a 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786169146308
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)828700580
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT80.ค53
Item number ส656 2555
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สาวิตรี สุขศรี.
9 (RLIN) 617297
245 10 - TITLE STATEMENT
Title อาชญากรรมคอมพิวเตอร์? :
Remainder of title งานวิจัยหัวข้อ ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น /
Statement of responsibility, etc คณะวิจัย สาวิตรี สุขศรี, ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา ; ผู้แปล กัปตัน จึงธีรพานิช ... [และคนอื่น ๆ] = Computer crime? : research title: Impact of the Cmputer-related Cime Act 2007 and state policies on the right to freedom of expression / Sawatree Suksri, Siriphon Kusonsinwut, Orapin Yingyongpathana ; translators Kaptan Jungteerapanich ... [et al.].
246 10 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
Title proper/short title Impact of the Cmputer-related Cime Act 2007 and state policies on the right to freedom of expression
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc [กรุงเทพฯ] :
Name of publisher, distributor, etc ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน,
Date of publication, distribution, etc 2555 [2012]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 712 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000011 หนังสือใหม่ ก.พ. 56
500 ## - GENERAL NOTE
General note เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง -- ผลการศึกษาภาคที่ 1 -- บทที่หนึ่ง การศึกษาสถิติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 และสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจากมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ให้บริการหรือดูแลสื่อออนไลน์ -- บทที่สอง การศึกษากฎหมาย แนวนโยบายแห่งรัฐ ปฏิกิริยาภาคประชาชนต่อกรณีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ เปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ : กฎหมายไทย กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่สาม กฎหมายเยอรมัน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่สี่ กฎหมายสหรัฐอเมริกา กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่ห้า กฎหมายจีน กับสิทธิเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่หก กฎหมายมาเลเซีย กับเสรีภาพในสื่อออนไลน์ -- บทที่เจ็ด วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายสี่ประเทศ -- บทที่แปด ข้อเสนอแนะ.
Formatted contents note Executive summary -- Introduction -- Part 1 Chapter 1: Statistical Study and Survey of the Opinions of State Officials and Online Media Service Providers regarding Enforcement of the Computer-related Crime Act 2007 -- Quantitative Study: Statistics on the restriction of data dissemination or blocking of website access -- Statistics on Prosecutions under the Computer-related Crimes Act 2007 -- Qualitative Study: Summary of the study on qualitative impact -- Part 2 Chapter 2: Comparative Study of the Laws, State Policy and Civil Reaction on Freedom of Expression in Online Media in Thailand and those of Other Countries -- Thai laws and online media freedom -- Guarantee of Freedom of Expression under the Thai Constitution -- History of the Computer-related Crime Act 2007 -- Problems of the Computer-related Crime Act 2007 with respect to Freedom of Expression
Formatted contents note State Policies Regarding the Freedom of Expression on Online Media -- Reactions and responses among people's movements and civil society sector toward state's laws and policies of the state affecting online media freedom -- Chapter 3: Legal Comparison: Thailand, Germany, United States, China and Malaysia -- Principles of protecting online media rights and freedoms -- Contents and types of opinion where dissemination or expression is forbidden -- Types of legislation that limit freedoms of online Media -- Characteristics of legislation that restricts freedom in online media -- Duties, liabilities and penalties of intermediaries or online media service providers -- Comparisons of state policies and practices -- Comparison of Public Reaction -- Chapter 4: Recommendations -- Legal Recommendations -- Policy Recommendations -- Recommendations for Internet Service Providers and Users.
599 ## - CATALOGER NOTE
Internal note Sawatree Suksri, Siriphon Kusonsinwut, Orapin Yingyongpathana.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element คอมพิวเตอร์
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision ไทย.
Topical term or geographic name as entry element อินเตอร์เน็ต
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision ไทย.
Topical term or geographic name as entry element อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 354836
Topical term or geographic name as entry element เสรีภาพในการแสดงออก
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 644450
Topical term or geographic name as entry element คอมพิวเตอร์
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision เยอรมนี.
9 (RLIN) 671238
9 (RLIN) 671239
Topical term or geographic name as entry element อินเทอร์เน็ต
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision เยอรมนี.
Topical term or geographic name as entry element อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
Geographic subdivision เยอรมนี.
9 (RLIN) 671240
Topical term or geographic name as entry element เสรีภาพในการแสดงออก
Geographic subdivision เยอรมนี.
9 (RLIN) 671241
Topical term or geographic name as entry element คอมพิวเตอร์
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision สหรัฐอเมริกา.
9 (RLIN) 309925
9 (RLIN) 671242
Topical term or geographic name as entry element อินเทอร์เน็ต
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision สหรัฐอเมริกา.
Topical term or geographic name as entry element อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
Geographic subdivision สหรัฐอเมริกา.
9 (RLIN) 372348
Topical term or geographic name as entry element เสรีภาพในการแสดงออก
Geographic subdivision สหรัฐอเมริกา.
9 (RLIN) 671243
Topical term or geographic name as entry element คอมพิวเตอร์
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision จีน.
9 (RLIN) 671244
9 (RLIN) 671245
Topical term or geographic name as entry element อินเทอร์เน็ต
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision จีน.
Topical term or geographic name as entry element อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
Geographic subdivision จีน.
9 (RLIN) 671246
Topical term or geographic name as entry element เสรีภาพในการแสดงออก
Geographic subdivision จีน.
9 (RLIN) 671247
Topical term or geographic name as entry element คอมพิวเตอร์
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision มาเลเซีย.
9 (RLIN) 671248
9 (RLIN) 671249
Topical term or geographic name as entry element อินเทอร์เน็ต
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision มาเลเซีย.
Topical term or geographic name as entry element อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
Geographic subdivision มาเลเซีย.
9 (RLIN) 671250
Topical term or geographic name as entry element เสรีภาพในการแสดงออก
Geographic subdivision มาเลเซีย.
9 (RLIN) 671251
Topical term or geographic name as entry element Computers
General subdivision Law and legislation
Geographic subdivision Thailand.
9 (RLIN) 607192
Topical term or geographic name as entry element Internet
General subdivision Law and legislation
Geographic subdivision Thailand.
9 (RLIN) 671252
Topical term or geographic name as entry element Computer crimes
Geographic subdivision Thailand.
9 (RLIN) 671253
Topical term or geographic name as entry element Freedom of expression
Geographic subdivision Thailand.
9 (RLIN) 671254
Topical term or geographic name as entry element Computers
General subdivision Law and legislation
Geographic subdivision Germany.
9 (RLIN) 671255
Topical term or geographic name as entry element Internet
General subdivision Law and legislation
Geographic subdivision Germany.
9 (RLIN) 671256
Topical term or geographic name as entry element Computer crimes
Geographic subdivision Germany.
9 (RLIN) 671257
Topical term or geographic name as entry element Freedom of expression
Geographic subdivision Germany.
9 (RLIN) 671258
Topical term or geographic name as entry element Computers
General subdivision Law and legislation
Geographic subdivision United States.
Topical term or geographic name as entry element Internet
General subdivision Law and legislation
Geographic subdivision United States.
9 (RLIN) 394990
Topical term or geographic name as entry element Computer crimes
Geographic subdivision United States.
9 (RLIN) 329892
Topical term or geographic name as entry element Freedom of expression
Geographic subdivision United States.
9 (RLIN) 498790
Topical term or geographic name as entry element Computers
General subdivision Law and legislation
Geographic subdivision China.
9 (RLIN) 671259
Topical term or geographic name as entry element Internet
General subdivision Law and legislation
Geographic subdivision China.
9 (RLIN) 671260
Topical term or geographic name as entry element Computer crimes
Geographic subdivision China.
9 (RLIN) 671261
Topical term or geographic name as entry element Freedom of expression
Geographic subdivision China.
9 (RLIN) 671262
Topical term or geographic name as entry element Computers
General subdivision Law and legislation
Geographic subdivision Malaysia.
9 (RLIN) 671263
Topical term or geographic name as entry element Internet
General subdivision Law and legislation
Geographic subdivision Malaysia.
9 (RLIN) 671264
Topical term or geographic name as entry element Computer crimes
Geographic subdivision Malaysia.
9 (RLIN) 671265
Topical term or geographic name as entry element Freedom of expression
Geographic subdivision Malaysia.
9 (RLIN) 671266
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term จีนศึกษา
691 #4 - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (RLIN)
Geographic name งานวิจัย / Research
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ.
9 (RLIN) 434274
Personal name อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา.
9 (RLIN) 435276
Personal name กัปตัน จึงธีรพานิช.
9 (RLIN) 671204
Personal name Sawatree Suksri.
9 (RLIN) 617328
Personal name Siriphon Kusonsinwut
9 (RLIN) 555224
Personal name Orapin Yingyongpathana.
9 (RLIN) 617329
Personal name Kaptan Jungteerapanich.
9 (RLIN) 671205
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title Computer crime? : research title: Impact of the Cmputer-related Cime Act 2007 and state policies on the right to freedom of expression.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 58
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW, A
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง ST
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Checked out Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Koha item type Price effective from
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 2012-12-18 7 420.00 8 47 KPT80.ค53 ส656 2555 31379013860516   2019-04-24 2019-02-07 940.00 Book  
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 2012-12-18 7 420.00 13 11 KPT80.ค53 ส656 2555 31379013860524   2019-05-01 2019-04-26 940.00 Book  
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 2016-04-05 31 420.00 4 7 LAW KPT 2012 605844 31379013928610   2018-04-23 2018-02-28 940.00 Book 2016-04-05
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Electronic Transactions Development Agency (ETDA) Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks 2015-04-20 EMPTY 0.00     KPT80.ค53 ส656 2555 31379014494422   2015-08-05   100.00 Book 2015-04-20
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Electronic Transactions Development Agency (ETDA) Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks 2015-04-22 EMPTY 420.00     KPT80.ค53 ส656 2555 31379014626460   2015-05-29   940.00 Book 2015-04-22
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Electronic Transactions Development Agency (ETDA) Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks 2015-04-22 EMPTY 420.00     KPT80.ค53 ส656 2555 31379014626478   2015-05-29   940.00 Book 2015-04-22
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Electronic Transactions Development Agency (ETDA) Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks 2015-05-20 7 420.00 1   KPT80.ค53 ส656 2555 31379014734892   2015-08-25 2015-08-25 940.00 Book 2015-05-20
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 2012-12-18 7 420.00 20 342 KPT80.ค53 ส656 2555 31379013860474 2019-05-25 2018-09-08 2018-09-08 940.00 Book  
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 2012-12-18 7 420.00 9 72 KPT80.ค53 ส656 2555 31379013860482 2019-05-25 2018-06-02 2018-06-02 940.00 Book  
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 2012-12-18 7 420.00 14 119 KPT80.ค53 ส656 2555 31379013860490 2019-06-02 2019-01-21 2019-01-21 940.00 Book  
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 2012-12-18 7 420.00 11 159 KPT80.ค53 ส656 2555 31379013860458 2019-06-01 2018-07-10 2018-07-10 940.00 Book  
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 2012-12-18 7 420.00 13 47 KPT80.ค53 ส656 2555 31379013860466 2019-08-30 2016-08-18 2016-08-18 940.00 Book  
Not withdrawn Not Lost   Not damaged   General Books Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks 2012-12-18 7 420.00     KPT80.ค53 ส656 2555 31379013860508   0000-00-00 0000-00-00 940.00 Book  

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)