คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2547 / (ระเบียนเลขที่ 606362)

000 -LEADER
fixed length control field 10314nam a2200361 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 606362
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602180307.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 121224s2008 th 0 tha
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)881120850
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT2620.ก49
Item number 2551
245 00 - TITLE STATEMENT
Title คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2547 /
Statement of responsibility, etc [บรรณาธิการ นภดล ช. สรพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2004/ editors, Nophadol J. Soraphong ... [et al.].
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc Bangkok, Thailand :
Name of publisher, distributor, etc Office of the Constitutional Court,
Date of publication, distribution, etc 2008 [2551]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 297 หน้า.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000004 หนังสือใหม่ ก.ย. 56
500 ## - GENERAL NOTE
General note เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2004 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1-24/2547 (Dated 8th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 25/2547 (Dated 15th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26/2547 (Dated 22nd January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 27/2547 (Dated 29th January B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 28/2547 (Dated 12th February B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 29-30/2547 (Dated 19th February B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 31 /2547 (Dated 2nd March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 32-34/2547 (Dated 11th March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 35/2547 (Dated 16th March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 36/2547 (Dated 23rd March B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37/2547 (Dated 30th March B.E. 2547 (2004))
Formatted contents note Summary of the Constitutional Court Ruling No. 38-39/2547 (Dated 8th April B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 40/2547 (Dated 20th April B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 41/2547 (Dated 6th May B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 42/2547 (Dated 13th May B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 43/2547 (Dated 1st June B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 44/2547 (Dated 3rd June B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 45-46/2547 (Dated 6th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 47/2547 (Dated 6th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2547 (Dated 13th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 49/2547 (Dated 29th July B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 50/2547 (Dated 19th August B.E. 2547 (2004))
Formatted contents note Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51/2547 (Dated 19th August B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 52-53/2547 (Dated 26th August B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54/2547 (Dated 31st August B.E. 2547 (2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 55/2547 (Dated 14th September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 56/2547 (Dated 14th September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 57/2547(Dated 21st September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 58/2547 (Dated 23rd September B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 59/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 60/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 61/2547 (Dated 7th October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 62/2547 (Dated 14th October B.E. 2547(2004))
Formatted contents note Summary of the Constitutional Court Ruling No. 63/2547 (Dated 21st October B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 64/2547 (Dated 4th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 65-82/2547 (Dated 9th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 83/2547 (Dated 11th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 84/2547 (Dated 16th November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 85/2547 (Dated 23rd November B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 86/2547 (Dated 7th December B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 87/2547 (Dated 16th December B.E. 2547(2004)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 88/2547 (Dated 16th December B.E. 2547 (2004))
Formatted contents note สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2547 -- คำวินิจฉัยที่ 1-24/2547 (วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 25/2547 (วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 26/2547 (วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 27/2547 (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 28/2547 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 29-30/2547 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 31/2547 (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 32-34/2547 (วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 35/2547 (วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 36/2547 (วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 37/2547 (วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 38-39/2547 (วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 40/2547 (วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 41/2547 (วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 42/2547 (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 43/2547 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 44/2547 (วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 45-46/2547 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 47/2547 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 48/2547 (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 49/2547 (วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 50/2547 (วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 51/2547 (วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 52-53/2547 (วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
Formatted contents note คำวินิจฉัยที่ 54/2547 (วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 55/2547 (วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 56/2547 (วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 57/2547 (วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 58/2547 (วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 59/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 60/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 61/2547 (วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 62/2547 (วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 63/2547 (วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 64/2547 (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 65-82/2547 (วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 83/2547 (วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 84/2547 (วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 85/2547 (วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 86/2547 (วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 87/2547 (วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2547) -- คำวินิจฉัยที่ 88/2547 (วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2547).
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Geographic subdivision ไทย
General subdivision คดี.
9 (RLIN) 374472
Topical term or geographic name as entry element Constitutional law
Geographic subdivision Thailand
General subdivision Cases.
9 (RLIN) 683017
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นภดล ช. สรพงษ์.
9 (RLIN) 477272
Personal name Nophadol J. Soraphong.
9 (RLIN) 667260
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
9 (RLIN) 306871
Corporate name or jurisdiction name as entry element Thailand.
Subordinate unit Office of the Constitutional Court.
9 (RLIN) 646746
740 4# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title The Constitutional Court Rulings 2004.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW, A, PV
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง YU
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Koha item type
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 14/12/2012 7     KPT2620.ก49 2551 31379013857470 22/06/2020 Book
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 06/11/2013       KPT2620.ก49 2551 31379012343233 22/06/2020 Book
          General Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library General Stacks 09/01/2013 7     KPT2620.ก49 2551 31379013875878 24/06/2020 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 14/12/2012 7     KPT2620.ก49 2551 31379013857462 25/05/2020 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 14/12/2012 7     KPT2620.ก49 2551 31379013857454 26/05/2020 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544