ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศาลปกครอง : (ระเบียนเลขที่ 614459)

000 -LEADER
fixed length control field 07633nam a2200277 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 614459
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602181923.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130620s2013 th 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162371608
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)934613226
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT2764
Item number .ธ64 2556
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธีรเดช นรัตถรักษา,
Dates associated with a name 2503-
9 (RLIN) 400558
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศาลปกครอง :
Remainder of title ฉบับประชาชนและข้าราชการทั่วไป /
Statement of responsibility, etc ธีรเดช นรัตถรักษา.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement ฉบับปรับปรุงใหม่.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด,
Date of publication, distribution, etc 2556 [2013]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 231 หน้า.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000006 หนังสือใหม่ ก.ค. 56
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note 1 ศาลปกครองคืออะไร -- 2 กฎหมายปกครองและคดีปกครองคืออะไร -- 3 ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะประชาชนผู้ฟ้องคดีหรือโจทก์ในศาลปกครอง -- 4 หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยในศาลปกครอง -- 5 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล คณะกรรมการต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยในศาลปกครอง -- 6 คดีปกครองประเภทใดบ้าง ที่มีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองได้ -- 7 ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะประชาชนมีสิทธิฟ้องคดีเมื่อไร -- 8 ก่อนฟ้องคดีบางประเภทต่อศาลปกครองต้องมีการอุทธรณ์หรือให้หน่วยราชการ หรือข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลได้ชี้แจงก่อน -- 9 การฟ้องคดีปกครองมีอายุความ หรือระยะเวลาที่ฟ้องคดีตามกฎหมายอย่างไร -- 10 การฟ้องคดีปกครองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ -- 11 ทนายความมีความจำเป็นในการพิจารณาคดีในศาลปกครองหรือไม่ -- 12 ศาลปกครองมีกี่ชั้น และต้องฟ้องที่ศาลปกครองชั้นใด และที่ใด -- 13 วิธีฟ้องคดีต่อศาลปกครองสะดวกอย่างไร -- 14 ศาลปกครองมีวิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่ายตามกฎหมาย และตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างไร -- 15 มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีเป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษาคดี -- 16 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองมีผลในการวางหลักการปฏิบัติราชการอย่างไร
Formatted contents note 17 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง -- 18 ตุลาการหรือผู้พิพากษาในศาลปกครองคือใคร -- 19 ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองคือใคร -- 20 พนักงานคดีปกครองในศาลปกครองคือใคร -- 21 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองหน่วยงานอิสระใหม่ตามรัฐธรรมนูญ -- บทสรุป ศาลปกครองทางเลือกใหม่สู่ความเป็นธรรมของประชาชนและที่พึ่งใหม่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- แนวข้อสอบ กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองเพื่อเตรียมสอบบรรจุข้าราชการ -- เฉลยแนวข้อสอบ กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองเพื่อเตรียมสอบบรรจุฯ -- ภาคผนวก 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 10 ศาล -- 2 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2554 -- 3 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2542 -- 4 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 -- 5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 -- 6 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 -- 7 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและเรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองชั้นต้น -- 8 คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element ศาลปกครอง
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 38339
Topical term or geographic name as entry element วิธีพิจารณาคดีปกครอง
Geographic subdivision ไทย.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 9
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW, K, PV
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง VB
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Koha item type Price effective from
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 21/06/2013 7 85.00 10 115 KPT2764 .ธ64 2556 31379014038104 26/05/2020 16/07/2018 185.00 Book  
          General Books Thammasat Library, Pattaya Campus Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks 14/10/2014 34 85.00 1 99 LAW KPT 2013 614459 31379014353958 20/08/2020 27/10/2018 185.00 Book 14/10/2014

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544