กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / (ระเบียนเลขที่ 617053)

000 -LEADER
fixed length control field 04709nam a2200265 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 617053
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602182341.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130820s2013 th 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162691836
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)868958544
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT3018
Item number .ส85 2556
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name แสวง บุญเฉลิมวิภาส.
9 (RLIN) 218526
245 10 - TITLE STATEMENT
Title กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล /
Statement of responsibility, etc แสวง บุญเฉลิมวิภาส.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc วิญญูชน,
Date of publication, distribution, etc 2556 [2013]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 222 หน้า.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000004 หนังสือใหม่ ก.ย. 56
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note บทที่ 1 กฎหมายและลำดับชั้นของกฎหมาย -- บทที่ 2 ความรับผิดทางแพ่ง -- บทที่ 3 ความรับผิดทางอาญา -- บทที่ 4 กระบวนการดำเนินคดี -- บทที่ 5 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข -- บทที่ 6 บทบาทของพยาบาลในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ -- บทที่ 7 การเขียนบันทึกของพยาบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย -- บทที่ 8 บทบาทของพยาบาลในงานนิติเวช -- บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยอาการหนักและใกล้จะเสียชีวิต -- บทที่ 10 บทบาทของแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ กับการคุ้มครองสิทธิเด็ก --บทที่ 11 จริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล -- ภาคผนวก 1 คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย -- ภาคผนวก 2 กฎหมายและปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในคน -- ภาคผนวก 3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- ภาคผนวก 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 -- ภาคผนวก 5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2543 -- ภาคผนวก 6 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 -- ภาคผนวก 7 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2545 -- ภาคผนวก 8 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายการแพทย์
Geographic subdivision ไทย.
Topical term or geographic name as entry element การพยาบาล
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 383660
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 34
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW, K, PV
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง VB
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
ผู้ทำข้อมูล OCLC WU
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Koha item type Price effective from
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 23/08/2013 7 180.00 3 28 KPT3018 .ส85 2556 31379014090980 22/06/2020 23/01/2017 460.00 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 04/09/2013 118 180.00 1 1 KPT3018 .ส85 2556 31379014102942 22/06/2020 11/12/2014 460.00 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 04/09/2013 118 180.00 1   KPT3018 .ส85 2556 31379014102934 22/06/2020 25/09/2013 460.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 04/09/2013 118 180.00 6 57 KPT3018 .ส85 2556 31379014102900 28/05/2020 16/12/2019 460.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 04/09/2013 118 180.00 8 66 KPT3018 .ส85 2556 31379014102918 25/05/2020 16/12/2019 460.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 04/09/2013 118 180.00 8 45 KPT3018 .ส85 2556 31379014102926 25/05/2020 16/12/2019 460.00 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 03/10/2014 EMPTY 180.00 5 11 KPT3018 .ส85 2556 31379014283361 08/03/2021 16/10/2018 460.00 Book 03/10/2014
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 04/09/2013 7 180.00 6 54 KPT3018 .ส85 2556 31379014102876 26/05/2020 15/06/2017 460.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 04/09/2013 7 180.00 9 124 KPT3018 .ส85 2556 31379014102884 02/06/2020 13/03/2020 460.00 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 04/09/2013 7 180.00 6 75 KPT3018 .ส85 2556 31379014102892 26/05/2020 28/12/2015 460.00 Book  

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544