การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก : (ระเบียนเลขที่ 617808)

000 -LEADER
fixed length control field 05005nam a2200289 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 617808
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200115105058.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130906s2007 th a 0 0 tha
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)934613922
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT1572.ก67
Item number ก6312 2550
111 2# - MAIN ENTRY--MEETING NAME
Meeting name or jurisdiction name as entry element การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม
Number of part/section/meeting (ครั้งที่ 5 :
Date of meeting 2550:
Location of meeting นนทบุรี)
9 (RLIN) 687105
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก :
Remainder of title รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 5 = The development of justice systems in a changing world : the 5th National Justice Administration Symposium : เอกสารประกอบเพิ่มเติม /
Statement of responsibility, etc [รวบรวมโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม].
246 11 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Development of justice systems in a changing world :
Remainder of title the 5th National Justice Administration Symposium
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc สำนักงาน,
Date of publication, distribution, etc 2550 [2007]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) :
Other physical details ภาพประกอบ.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 00000002 หนังสือใหม่ พ.ย. 56
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note กลุ่มที่ 1 มิติใหม่ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม -- บทบาทของพนักงานอัยการในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ / โดย เศกสรรค์ บางสมบุญ -- บทบาทของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีนักการเมือง / โดย นันทศักดิ์ พูลสุข -- กลุ่มที่ 2 กระบวนทัศน์และการเปลี่ยนแปลง -- การก่อการร้ายทางชีวภาพในบริบทของการรักษากฎหมาย = Biological terrorism in the context of law enforcement / โดย พันเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล -- "10 latest malware threats : are you prepared for them?" / โดย ปริญญา หอมเอนก -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / โดย ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ -- กลุ่มที่ 3 กระบวนการยุติธรรมไทยกับมาตรฐานสากล -- มาตรฐานของสหประชาชาติกับกระบวนการยุติธรรม / โดย กุลพล พลวัน -- กลุ่มที่ 4 กระบวนการยุติธรรมกับผลกระทบทางสังคมในกระแสโลกาภิวัฒน์ -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 / โดย จิตราภา สุนทรพิพิจ -- กระบวนการยุติธรรมกับผลกระทบทางสังคมในกระแสโลกภิวัตน์ ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต : มิติใหม่ในการคุ้มครองสังคม / โดย ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ -- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา / โดย สมชาย เจริญอำนวยสุข.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
Geographic subdivision ไทย
General subdivision การประชุม
9 (RLIN) 269817
Topical term or geographic name as entry element การบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
Geographic subdivision ไทย
General subdivision การประชุม.
9 (RLIN) 447588
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
9 (RLIN) 213512
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานกิจการยุติธรรม.
9 (RLIN) 439880
Corporate name or jurisdiction name as entry element คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ.
9 (RLIN) 513374
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 1
Source of classification or shelving scheme
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ TW, K, PV
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง ST
ผู้แก้ไขข้อมูลเดิม RP
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Koha item type
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 09/09/2013 7 3 6 KPT1572.ก67 ก6312 2550 31379014108170 26/05/2020 10/01/2016 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544