The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ). (ระเบียนเลขที่ 621706)

000 -LEADER
fixed length control field 09152nam a2200325 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 621706
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200416135658.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field t
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140107s2012 0 tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162600210
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)934614619
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (OCLC)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) LAW KPT 2012 621706
245 04 - TITLE STATEMENT
Title The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ).
Number of part/section of a work ภาค 2,
Name of part/section of a work วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม /
Statement of responsibility, etc The Justice Group.
246 10 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร,
Date of publication, distribution, etc [2555?] [2012]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 415 หน้า.
449 ## - NEW TITLES OF THE MONTH
Date 0000000012 หนังสือใหม่ ม.ค. 57
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 -- ศาลที่จะเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอ มาตรา 4 (1) -- การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ มาตรา 27 -- คู่ความมรณะ มาตรา 42 -- การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ มาตรา 56 -- ร้องสอด มาตรา 57 -- การพิพากษาตามยอม มาตรา 138 -- คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลคดีชี้ขาดตัดสินคดี มาตรา 142 -- การแก้ไขคำพิพากษา มาตรา 143 -- การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ มาตรา 144 -- ฟ้องซ้ำ มาตรา 148 -- คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความ มาตรา 145 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 -- ฟ้องซ้อน มาตรา 173 -- ทิ้งฟ้อง มาตรา 174, 175, 176 -- ฟ้องแย้ง มาตรา 177 วรรคสาม -- การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ มาตรา 179, 180 -- หน้าที่โจทก์ กรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 198 -- คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ชนะคดีโดยขาดนัด มาตรา 198 ทวิ -- ทางแก้ของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 199 -- หลักเกณฑ์ในการขอให้พิจารณาคดีมาตรา 199 จัตวา -- ผลของการอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ มาตรา 199 เบญจ -- หลักเกณฑ์การขาดนัดพิจารณา มาตรา 200 -- โจทก์ขาดนัดพิจารณา มาตรา 202 -- จำเลยขาดนัดพิจารณา มาตรา 204 -- การขอพิจารณาใหม่ในระหว่างพิจารณา มาตรา 206 -- การขอพิจารณาคดีใหม่ภายหลังศาลพิจารณาให้แพ้คดี มาตรา 207 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์ฎีกา -- การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา มาตรา 223 ทวิ -- คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา 224 -- คำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องฎีกา มาตรา 225, 249
Formatted contents note คำสั่งระหว่างพิจารณา มาตรา 226, 227, 228 -- หลักเกณฑ์ในการยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ มาตรา 229 -- การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ มาตรา 234 -- การพิจารณาชี้ขาดคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ มาตรา 236 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 -- จำเลยขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 253 -- โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 254 -- คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวก่อนพิพากษา มาตรา 264 -- การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง มาตรา 271 -- การขอกันส่วน มาตรา 287 -- การขอรับชำระหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ มาตรา 289 -- การร้องขัดทรัพย์ มาตรา 288 -- การขอเฉลี่ยทรัพย์ มาตรา 290 -- การเพิกถอนการบังคับคดี มาตรา 296 -- การคัดค้านการขายทอดตลาด มาตรา 309 ทวิ -- กฎหมายล้มละลาย -- การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตรา 22 -- ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ห้ามกระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน มาตรา 24 -- การเข้าว่าคดีแทนลูกหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 25 -- ผลของคำสั่งปลดจากล้มละลาย มาตรา 77 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน มาตรา 94 -- การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม มาตรา 101 -- การทวงหนี้ของลูกหนี้ มาตรา 119 -- เหตุแห่งการยกเลิกการล้มละลาย มาตรา 135 -- กฎหมายพื้นฟูกิจการลูกหนี้ -- ผลของคำสั่งรับคำร้องขอพื้นฟูกิจการไว้พิจารณาของศาล มาตรา 90/12 -- การขอรับชำระหนี้ในการพื้นฟูกิจการ มาตรา 90/26, 90/27 -- การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนพื้นฟูกิจการ มาตรา 90/60
Formatted contents note พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- เขตอำนาจศาลชั้นต้น มาตรา 16 -- เขตอำนาจศาลแขวง มาตรา 17 -- อำนาจทั่วไปของผู้พิพากษาคนเดียว มาตรา 24 -- อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น มาตรา 25 -- องค์คณะผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น มาตรา 26 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วง มาตรา 30 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นเนื่องจากการพิจารณา มาตรา 31.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element วิธีพิจารณาความแพ่ง
Geographic subdivision ไทย.
Topical term or geographic name as entry element ล้มละลาย
Geographic subdivision ไทย.
Topical term or geographic name as entry element การบริหารงานยุติธรรม
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 96289
Topical term or geographic name as entry element ศาล
Geographic subdivision ไทย.
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element จัสทิส กรุ๊ป.
9 (RLIN) 417185
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 2
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ VB, A, WU
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง VB
ผู้ทำข้อมูล OCLC VB
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Koha item type
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 07/01/2014 116 160.00 2 2 LAW KPT 2012 621706 31379014202890 14/08/2020 16/04/2020 420.00 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544