ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป. แพ่งและพาณิชย์. (ระเบียนเลขที่ 628644)

000 -LEADER
fixed length control field 10550cam a2200337Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field ocn880836766
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220604130905.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140602s2012 th 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162600456
International Standard Book Number 6162600459
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)880836766
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT640
Item number .ท52 2555
245 00 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-01
Title ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป. แพ่งและพาณิชย์.
Number of part/section of a work [เล่ม 4],
Name of part/section of a work บรรพ 4 ทรัพย์สิน /
Statement of responsibility, etc The Success Group.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-02
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร,
Date of publication, distribution, etc 2555 [2012]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 329 หน้า.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์ -- บทนิยาม ทรัพย์ มาตรา 137 -- บทนิยาม ทรัพย์สิน มาตรา 138 -- บทนิยาม อสังหาริมทรัพย์ มาตรา 139 -- บทนิยาม สังหาริมทรัพย์ มาตรา 140 -- บทนิยาม ทรัพย์แบ่งได้ มาตรา 141 -- บทนิยาม ทรัพย์แบ่งไม่ได้ มาตรา 142 -- บทนิยาม ทรัพย์นอกพาณิชย์ มาตรา 143 -- ส่วนควบ มาตรา 144 -- ส่วนควบกับที่ดิน มาตรา 145 -- กรณีไม่ถือว่าเป็นส่วนควบ มาตรา 146 -- อุปกรณ์ มาตรา 147 -- ดอกผลของทรัพย์ มาตรา 148 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 1299 -- สิทธิของบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน มาตรา 1300 -- การเรียกเอาอสังหาริมทรัพย์เดียวกัน มาตรา 1303 -- สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 1304
Formatted contents note สาธารณสมบัติของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ มาตรา 1305 -- ห้ามยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน มาตรา 1306 -- ห้ามยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน มาตรา 1307 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิย์ ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์ -- ที่งอกริมตลิ่ง มาตรา 1308 -- สร้างโรงเรือนในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสุจริต มาตรา 1310 -- สร้างโรงเรือนในที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่สุจริต มาตรา 1311 -- สร้างโรงเรือนรุกล้ำที่ดินผู้อื่นโดยสุจริต มาตรา 1312 -- ก่อสร้าง เพาะปลูกต้นไม้ในที่ดินผู้อื่น มาตรา 1314 -- สร้างโรงเรือนในที่ดินของตนด้วยสัมภาระผู้อื่น มาตรา 1315 -- สิทธิของบุคคลผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน มาตรา 1329 -- สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาด มาตรา 1330 -- สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาด มาตรา 1332 -- สิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ มาตรา 1336
Formatted contents note การใช้สิทธิซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสียหาย มาตรา 1337 -- ทางจำเป็น มาตรา 1349 -- ทางจำเป็นกรณีแบ่งแยกที่ดิน มาตรา 1350 -- ทรัพย์สินเป็นบุคคลหลายคนรวมกัน มาตรา 1356 -- ข้อสันนิษฐานเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม มาตรา 1357 -- เจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกัน มาตรา 1358 -- สิทธิของเจ้าของรวม มาตรา 1359 -- ข้อจำกัดการใช้สิทธิของเจ้าของรวม มาตรา 1360 -- การจำหน่ายทรัพย์สินของเจ้าของรวม มาตรา 1361 -- การเรียกให้แบ่งทรัพย์สินของเจ้าของรวม มาตรา 1363 -- การแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าของรวม มาตรา 1364 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 3 ครอบครอง -- การได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง มาตรา 1367 -- การได้สิทธิครอบครองโดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้ มาตรา 1368 -- ข้อสันนิษฐานการยึดถือทรัพย์สิน มาตรา 1369
Formatted contents note ข้อสันนิษฐานผู้มีสิทธิครอบครอง มาตรา 1373 -- ผู้ครอบครองถูกรบกวนในการครอบครอง มาตรา 1374 -- การแย่งการครอบครอง มาตรา 1375 -- การครอบครองสิ้นสุด มาตรา 1377 -- การโอนการครอบครอง มาตรา 1378 -- การโอนการครอบครองเมื่อผู้โอนยึดถือทรัพย์สินอยู่แล้ว มาตรา 1380 -- การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ มาตรา 1381 -- การครอบครองปรปักษ์ มาตรา 1382 -- การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิด มาตรา 1383 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 4 ภาระจำยอม -- ภาระจำยอม มาตรา 1387 -- เจ้าของสามยทรัพย์ไม่มีสิทธิจะทำการใดให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์ มาตรา 1388 -- ความต้องการแห่งเจ้าของสามยทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป มาตรา 1389 -- ห้ามเจ้าของภารยทรัพย์ทำให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดหรือเสื่อมไป มาตรา 1390
Formatted contents note เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิทำการทุกอย่างอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้ภาระจำยอม มาตรา 1391 -- การย้ายภาระจำยอม มาตรา 1392 -- ภาระจำยอมย่อมติดไปกับสามยทรัพย์ มาตรา 1393 -- ภารยทรัพย์มีการแบ่งแยก มาตรา 1394 -- การสิ้นไปของภาระจำยอมด้วยการสลายของภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์ มาตรา 1397 -- ภาระจำยอมสิ้นไปด้วยการไม่ใช้ มาตรา 1399 -- ภาระจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ มาตรา 1400 -- การได้มาซึ่งภาระจำยอมโดยอายุความ มาตรา 1401 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 5 อาศัย -- สิทธิอาศัย มาตรา 1402 -- กำหนดเวลาของสิทธิอาศัย มาตรา 1403 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน -- สิทธิเหนือพื้นดิน มาตรา 1410 -- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน -- สิทธิเก็บกิน มาตรา 1417 -- กำหนดเวลาสิทธิเก็บกิน มาตรา 1418.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Linkage 880-03
Topical term or geographic name as entry element ทรัพย์สิน
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 128378
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Linkage 880-04
Corporate name or jurisdiction name as entry element ซัคเซส กรุ๊ป.
9 (RLIN) 639349
880 00 - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 245-01
a Thō̜ng tūabot čhamlak dai - mǣn dīkā pō̜. phǣng læ phānit.
n [Lēm 4],
p Bap 4 Supsin /
c The Success Group.
Linkage 260-02
a Krung Thēp... :
b Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n,
c 2555 [2012]
Linkage 650-03
a Property
z Thailand.
Linkage 710-04
a Success Group.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 33
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ WD
-- V
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง WD
ผู้ทำข้อมูล OCLC WD
ผู้แก้ไขข้อมูลเดิม VB
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Price effective from Koha item type Public note
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 02/06/2014 116 160.00 4 39 KPT640 .ท52 2555 31379014347570 19/01/2021 09/10/2019 260.00 02/06/2014 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 02/06/2014 116 160.00 4 10 KPT640 .ท52 2555 31379014347588 27/05/2022 15/03/2022 260.00 02/06/2014 Book  
  Lost and Paid       General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 02/06/2014 116 160.00 7 29 LAW KPT 2012 628644 31379014347554 23/08/2019 23/08/2019 260.00 02/06/2014 Book ชลิดา วงศ์อภิภัทร 5801682062 ชำระค่าหนังสือ+ค่าดำเนินการ ใบเสร็จเล่มที่ 0740ฌ เลขที่ 36962ฌ /ปิยะธิดา 23/08/2562
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 02/06/2014 116 160.00 12 79 LAW KPT 2012 628644 31379014347562 04/06/2022 04/06/2022 260.00 02/06/2014 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 02/06/2014 116 160.00 3 186 KPT640 .ท52 2555 31379014347539 26/05/2020 04/11/2015 260.00 02/06/2014 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 02/06/2014 116 160.00 3 42 KPT640 .ท52 2555 31379014347547 26/05/2020 22/02/2020 260.00 02/06/2014 Book  

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544