คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / (ระเบียนเลขที่ 629271)

000 -LEADER
fixed length control field 12255nam a2200409Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field ocn881300438
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210813135045.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140612s2014 th 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786162692666
International Standard Book Number 6162692663
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)881300438
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT504
Item number .จ65 2557
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จำปี โสตถิพันธุ์.
Linkage 880-01
9 (RLIN) 159103
245 10 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-02
Title คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา /
Statement of responsibility, etc ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.
250 ## - EDITION STATEMENT
Linkage 880-03
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-04
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc วิญญูชน,
Date of publication, distribution, etc 2557 [2014]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 635 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
500 ## - GENERAL NOTE
General note ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ส่วนที่ 1 : นิติกรรม -- บทที่ 1 ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม -- บทที่ 2 ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม -- บทที่ 3 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล -- บทที่ 4 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์ -- บทที่ 5 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ -- บทที่ 6 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา -- บทที่ 7 ความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม -- บทที่ 8 ความเป็นผลของนิติกรรม -- บทที่ 9 ระยะเวลา-อายุความ -- ส่วน 2 : สัญญา -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 ประเภทของสัญญา -- บทที่ 3 การเกิดสัญญา -- บทที่ 4 ความสมบูรณ์ของสัญญา -- บทที่ 5 ผลของสัญญา -- บทที่ 6 การตีความสัญญา -- บทที่ 7 มัดจำ-เบี้ยปรับ -- บทที่ 8 ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด -- บทที่ 9 การโอนสัญญา -- บทที่ 10 ความระงับของสัญญา
Formatted contents note บทที่ 11 การคุ้มครองคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 -- บทที่ 12 การคุ้มครองคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 -- บทที่ 13 การร่างสัญญา -- บทที่ 14 สัญญาในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
Formatted contents note ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
Formatted contents note ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2554 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2556 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินและลักษณะของหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542
Formatted contents note ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2546 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. 2549.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Linkage 880-05
Topical term or geographic name as entry element นิติกรรม
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 36563
Linkage 880-06
Topical term or geographic name as entry element สัญญา
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 95826
880 0# - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 100-01
a Čhampī Sōtthiphan.
Linkage 245-02
a Khamʻathibāi nitikam-sanyā /
c Sanankō̜n (Čhampī) Sōtthiphan.
Linkage 250-03
a Phim khrang thī 18, kǣkhai phœ̄mtœ̄m .
Linkage 260-04
a Krung Thēp... :
b Winyūchon ,
c 2557 [2014]
Linkage 650-05
a Juristic acts
z Thailand.
Linkage 650-06
a Contracts
z Thailand.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 130
948 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC); SERIES PART DESIGNATOR (RLIN)
h (OCLC) HELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ VB
-- V
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง VB
ผู้ทำข้อมูล OCLC VB
ผู้ทำหนังสือซ้ำ K
-- V
ผู้ตรวจสอบหัวเรื่องและเลขหมู่ ST
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Checked out Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Price effective from Koha item type
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 12/06/2014 118 520.00 9 84 KPT504 .จ65 2557 31379014371711   25/09/2020 22/01/2020 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 12/06/2014 118 520.00 10 33 KPT504 .จ65 2557 31379014371729   25/09/2020 12/01/2018 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 12/06/2014 118 520.00 9 67 KPT504 .จ65 2557 31379014371737   25/09/2020 26/03/2019 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 23/09/2014 EMPTY 520.00 6 26 KPT504 .จ65 2557 31379013920252   25/09/2020 10/01/2018 1140.00 23/09/2014 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter 12/06/2014 118 520.00 5 59 KPT504 .จ65 2557 31379014371661   23/06/2021 05/11/2019 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter 12/06/2014 118 520.00 13 53 KPT504 .จ65 2557 31379014371679   23/06/2021 03/05/2019 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 12/06/2014 118 520.00 7 235 LAW KPT 2014 629271 31379014371687 04/10/2021 16/03/2019 16/03/2019 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter 12/06/2014 118 520.00 8 53 KPT504 .จ65 2557 31379014371695   23/06/2021 02/04/2019 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter 12/06/2014 118 520.00 14 42 KPT504 .จ65 2557 31379014371703   30/06/2021 15/04/2020 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 12/06/2014 118 520.00 10 232 KPT504 .จ65 2557 31379014371612 10/10/2021 22/06/2021 22/06/2021 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 12/06/2014 118 520.00 7 42 LAW KPT 2014 629271 31379014371620 04/07/2016 13/10/2015 13/10/2015 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 12/06/2014 7 520.00 7 261 KPT504 .จ65 2557 31379014371638   14/12/2020 13/12/2020 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 12/06/2014 7 520.00 11 244 KPT504 .จ65 2557 31379014371646 03/10/2021 13/08/2021 13/08/2021 1140.00 12/06/2014 Book
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 12/06/2014 7 520.00 14 139 KPT504 .จ65 2557 31379014371653   29/09/2020 14/08/2020 1140.00 12/06/2014 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544