รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน / (ระเบียนเลขที่ 633309)

000 -LEADER
fixed length control field 05114nam a2200385Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field ocn889543807
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200602183222.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140829s2014 th 000 0 tha d
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)889543807
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT2714.7
Item number 2557
110 1# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME
Linkage 880-01
Corporate name or jurisdiction name as entry element ไทย.
9 (RLIN) 357442
Title of a work กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
245 10 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-03
Title รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน /
Statement of responsibility, etc ǂc [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].
250 ## - EDITION STATEMENT
Linkage 880-04
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-05
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,
Date of publication, distribution, etc 2557 [2014]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 242 หน้า.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553) -- ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง -- ส่วน 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค -- ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น -- ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ -- 2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 -- 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 -- ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน -- ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม -- ลักษณะ 3 บททั่วไป -- ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ -- ลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ -- 4. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2546
Formatted contents note 5. พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 -- 6. พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุุง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 -- 7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -- 8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Linkage 880-06
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายปกครอง
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 32264
Linkage 880-07
Topical term or geographic name as entry element ส่วนราชการ
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 96438
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Linkage 880-08
Personal name นัฑ ผาสุข.
9 (RLIN) 464679
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Linkage 880-09
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
Subordinate unit กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.
9 (RLIN) 532364
880 1# - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 110-01
a Thailand.
Linkage 240-02
a Laws, statutes, etc.
Linkage 245-03
a Rūam kotmāi thī kīeokhǭng kap kānbǭrihān rātchakān phǣndin /
c [Klum Ngānphatthanā Kotmāi] Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; čhattham dōi Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].
Linkage 250-04
a Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m].
Linkage 260-05
a Krung thēp ... :
b Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā,
c 2557 [2014]
Linkage 650-06
a Administrative law
z Thailand.
Linkage 650-07
a Administrative agencies
z Thailand.
Linkage 700-08
a Nat Phāsuk.
Linkage 710-09
a Thailand.
b Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā.
-- Klum Ngānphatthanā Kotmāi.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Reference
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ WD
-- V
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง WD
ผู้ทำข้อมูล OCLC WD
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
ผู้ตรวจสอบหัวเรื่องและเลขหมู่ ST
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent Location Current Location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Cost, replacement price Price effective from Koha item type Shelving location
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 01/09/2014 EMPTY 0.00   KPT2714.7 2557 31379014471065 17/05/2021 100.00 01/09/2014 Reference Reference Stacks
          Reference Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus 01/09/2014 EMPTY 0.00   KPT2714.7 2557 31379014471073 17/05/2021 100.00 01/09/2014 Reference Reference Stacks
          Reference Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library 29/08/2014 EMPTY 0.00   LAW KPT 2014 633309 31379014471024 04/06/2020 100.00 29/08/2014 Reference  

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544