คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. (ระเบียนเลขที่ 645695)

000 -LEADER
fixed length control field 10193cam a2200409Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field ocn907661847
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210205085218.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150421s2015 th 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786167425924
International Standard Book Number 6167425922
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)907661847
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TULIB
Language of cataloging tha
Transcribing agency TULIB
Modifying agency TULIB
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT4610
Item number .ธ636 2558 ล. 1
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Linkage 880-01
Personal name ธานิศ เกศวพิทักษ์.
9 (RLIN) 54083
245 10 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-02
Title คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
Number of part/section of a work เล่ม 1 /
Statement of responsibility, etc โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.
246 14 - VARYING FORM OF TITLE
Linkage 880-03
Title proper/short title คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
Number of part/section of a work เล่ม 1,
Name of part/section of a work ภาค 1-2 (มาตรา 1-156)
250 ## - EDITION STATEMENT
Linkage 880-04
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-05
Place of publication, distribution, etc [กรุงเทพฯ] :
Name of publisher, distributor, etc สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
Date of publication, distribution, etc 2558 [2015]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 848 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ภาค 1 และภาค 2 ข้อความเบื้องต้นและสอบสวน -- บทที่ 1 ผู้เสียหายในคดีอาญา -- ความหมายของคำว่า "ผู้เสียหาย" -- 1 ผู้เสียหายโดยตรง -- 2 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย -- บทที่ 2 การสอบสวนกับอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ -- การสอบสวนที่จะทำให้พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้อง -- 1 ต้องเป็นการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน -- 2 ต้องเป็นการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนที่มีเขตอำนาจ -- 3 ต้องสรุปสำนวนและทำความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ -- 4 คดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมี "คำร้องทุกข์ตามระเบียบ" -- 5 ต้องมีการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ -- กระบวนการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ -- 1 การรับรองสิทธิว่าผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม -- 2 วิธีแจ้งข้อหา -- 3 การขอออกหมายขังและการจับผู้ต้องหาในกรณีที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังมิได้มีการออกหมายจับ -- บทที่ 3 การสอบสวนที่จะทำให้ถ้อยคำของผู้ต้องหารับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ -- อำนาจของพนักงานสอบสวน -- การสอบถามคำให้การผู้ต้องหา -- การสอบสวนปากคำผู้เสียหายและพยาน -- ผลของการที่พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- การชี้ตัวบุคคล -- บทที่ 4 การสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ -- 1 ถ้าไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด -- 2 ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิด
Formatted contents note 3 การสั่งให้พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีแทนการส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ -- 4 การตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการที่มิใช่อัยการสูงสุดตามมาตรา 145 -- 5 การแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและการปล่อยตัวผู้ต้องหา -- 6 ผลของคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี -- บทที่ 5 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาและการโอนคดี -- 1 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาตามกฎหมายอื่น -- 2 ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- 3 การโดนคดีอาญา -- บทที่ 6 บุคคลผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา -- 1 พนักงานอัยการ -- 2 ผู้เสียหาย -- 3 การรับมรดกความในคดีอาญา -- 4 การเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา -- 5 การรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน -- บทที่ 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป -- 1 โดยความตายของผู้กระทำผิด -- 2 ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย -- 3 เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37 -- 4 เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง -- 5 เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น -- 6 เมื่อคดีขาดอายุความ -- 7 เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ -- บทที่ 8 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 1 ความหมายของ "คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา" -- 2 เขตอำนาจศาลในการชำระคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 3 การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- 4 พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย
Formatted contents note 5 คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา -- 6 คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง -- บทที่ 9 ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- หลักการและเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย -- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่นคำร้อง.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Linkage 880-06
Topical term or geographic name as entry element วิธีพิจารณาความอาญา
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 258312
Linkage 880-07
Topical term or geographic name as entry element คำพิพากษาศาลคดีอาญา
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 36199
880 0# - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 100-01
a Thānit Kēsawaphithak.
Linkage 245-02
a Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā.
n Lēm 1 /
c dōi Thānit Kēsawaphithak.
Linkage 246-03
a Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā.
n Lēm 2,
p Phāk 1-2 (māttrā 1-156)
Linkage 250-04
a Phim khrang thī 12, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]
Linkage 260-05
a [Krung Thēp...] :
b Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā,
c 2558 [2015]
Linkage 650-06
a Criminal procedure
z Thailand.
Linkage 650-07
a Judgments, Criminal
z Thailand.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 36
948 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC); SERIES PART DESIGNATOR (RLIN)
h (OCLC) HELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ IM
ผู้กำหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง IM
ผู้ทำข้อมูล OCLC IM
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
ผู้แก้ไขข้อมูลเดิม VB
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Price effective from Koha item type Checked out
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 22/04/2015 116 450.00     KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 31379014708730 28/09/2020   1000.00 22/04/2015 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 22/04/2015 116 450.00 1 20 KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 31379014708748 28/09/2020 27/03/2018 1000.00 22/04/2015 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 22/04/2015 116 450.00 1 12 KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 31379014708755 28/09/2020 08/01/2019 1000.00 22/04/2015 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 21/04/2015 116 450.00 4 140 KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 31379014708672 28/05/2020 04/10/2017 1000.00 21/04/2015 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 22/04/2015 116 450.00 10 107 KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 31379014708680 05/02/2021 05/02/2021 1000.00 22/04/2015 Book 01/06/2021
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 22/04/2015 116 450.00 6 335 KPT4610 .ธ636 2558 ล. 1 31379014708698 28/05/2020 06/03/2019 1000.00 22/04/2015 Book  

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544