"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : (ระเบียนเลขที่ 657934)

000 -LEADER
fixed length control field 08973cam a2200493Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field ocn933723105
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200527151535.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160105s2010 th 100 0 tha d
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)933723105
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TULIB
Language of cataloging tha
Transcribing agency TULIB
Modifying agency TULIB
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number JQ1745
Item number .ก925562 2553
111 2# - MAIN ENTRY--MEETING NAME
Linkage 880-01
Meeting name or jurisdiction name as entry element การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
Number of part/section/meeting (ครั้งที่ 11 :
Date of meeting 2553 :
Location of meeting มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
9 (RLIN) 659777
245 10 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-02
Title "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ :
Remainder of title รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) = The 11th National Conference on Political Science and Public Administration (2010) /
Statement of responsibility, etc [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
246 11 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title 11th National Conference on Political Science and Public Administration (2010)
Linkage 880-03
Title proper/short title การเมืองของรัฐและท้องถิ่นไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-04
Place of publication, distribution, etc [มหาสารคาม :
Name of publisher, distributor, etc วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม],
Date of publication, distribution, etc 2553 [2010]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 44, 402 หน้า.
500 ## - GENERAL NOTE
General note การประชุมจัดวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note เวทีวิชาการ. กฎหมาย. กฎหมายและรัฐธรรมนูญ -- กระบวนการยุติธรรม -- การเมืองการปกครอง. การพัฒนาการทางการเมือง -- บทบาทสื่อกับการเมืองไทย -- ประเด็นข้ามชาติ : สิทธิมนุษยชน -- เศรษฐศาสตร์การเมือง : ความขัดแย้งทางการเมือง -- การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารส่วนท้องถิ่น. การบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง -- การจัดการความรู้ -- ชุมชนขัดแย้ง -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาอำนาจและความสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประชาคมอาเซียนและลู่ทางความเป็นไปได้ -- ปัญหาเขตแดน -- คุณธรรมและจริยธรรม -- ชาติพันธุ์. การขจัดข้อขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -- วิถีชีวิต -- บริหารรัฐกิจ. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ -- การบริหารจัดการพื้นที่และการวางผังเมือง -- การปรับตัวขององค์กรภาครัฐและเอกชน -- นโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ -- พฤติกรรมองค์การ -- วัฒนธรรมทางการเมือง/การมีส่วนร่วมทางการเมือง/การเมืองภาคประชาชน -- สิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ -- เวทีวิชาการบัณฑิต. การเมืองการปกครอง. การมีส่วนร่วมทางการเมือง/การเมืองภาคประชาชน -- การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ปรัชญาการเมือง/ทฤษฎีการเมือง -- การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย/การเมืองท้องถิ่น -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- อาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- จริยธรรมการบริหารและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -- บริหารรัฐกิจ. การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ -- การบริหารการจัดการพื้นที่และการวางผังเมือง -- นโยบายสาธารณะ/การจัดการภาครัฐแนวใหม่/การจัดการหลักสูตร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Linkage 880-07
Topical term or geographic name as entry element การปกครองท้องถิ่น
Geographic subdivision ไทย
General subdivision การประชุม.
9 (RLIN) 57505
Linkage 880-08
Topical term or geographic name as entry element การบริหารรัฐกิจ
Geographic subdivision ไทย
General subdivision การประชุม.
9 (RLIN) 453087
Linkage 880-09
Topical term or geographic name as entry element รัฐศาสตร์
General subdivision สาระสังเขป.
9 (RLIN) 98839
Linkage 880-10
Topical term or geographic name as entry element การบริหารรัฐกิจ
General subdivision สาระสังเขป.
9 (RLIN) 65661
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Linkage 880-05
Geographic name ไทย
General subdivision การเมืองและการปกครอง
-- การประชุม.
9 (RLIN) 28992
Linkage 880-06
Geographic name ไทย
General subdivision ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
-- การประชุม.
9 (RLIN) 92886
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Linkage 880-11
Corporate name or jurisdiction name as entry element คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 28993
Linkage 880-12
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Subordinate unit วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.
9 (RLIN) 617931
880 2# - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 111-01
a Kānprachum Wichākān Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt hǣng Chāt
n (khrang thī 11 :
d 2010 :
c Mahāsārakhām)
Linkage 245-02
a "Kānmư̄ang" khō̜ng "Rat" læ "Thō̜ngthin" Thai phāitai krasǣ lōkāphiwat :
b rūam botkhatyō̜ Kānprachum Wichākān Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt hǣng Chāt khrang thī 11 (Phō̜.Sō̜. 2553) /
c [čhat dōi] Khana Kammakān Saphāwičhai hǣng Chāt Sākhā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt, Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt rūamkap Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām.
Linkage 246-03
a Kānmư̄ang khō̜ng Rat læ Thō̜ngthin Thai phāitai krasǣ lōkāphiwat
Linkage 260-04
a [Mahā Sārakhām :
b Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām],
c 2553 [2010]
Linkage 651-05
a Thailand
x Politics and government
-- Congresses.
Linkage 651-06
a Thailand
x Foreign relations
-- Congresses.
Linkage 650-07
a Local government
z Thailand
x Congresses.
Linkage 650-08
a Public administration
z Thailand
x Congresses.
Linkage 650-09
a Political science
x Abstracts.
Linkage 650-10
a Public administration
x Abstracts.
Linkage 710-11
a Khana Kammakān Saphāwičhai hǣng Chāt Sākhā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt.
Linkage 710-12
a Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām.
b Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Reference
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ PR
ผู้แก้ไขข้อมูลเดิม PN
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Cost, replacement price Price effective from Koha item type
          Reference Books Professor Direk Jayanama Library Professor Direk Jayanama Library Reference Stacks 05/01/2016 7 0.00   JQ1745 .ก925562 2553 31379014867544 25/06/2020 100.00 05/01/2016 Reference

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544