"บ้าน" แรงบันดาลใจและวิธีคิดการดูแลหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / (ระเบียนเลขที่ 714016)

000 -LEADER
fixed length control field 09622cam a2200673Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field on1206215918
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201116155022.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 201113s2020 th a gr 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161142100
International Standard Book Number 6161142104
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)1206215918
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TULIB
Language of cataloging tha
Transcribing agency TULIB
Modifying agency TULIB
060 ## - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER
Classification number WQ500
Item number .อ724 2563
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 402324
Linkage 880-01
Personal name เอกรินทร์ พึ่งประชา,
Dates associated with a name 2510-
245 10 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-02
Title "บ้าน" แรงบันดาลใจและวิธีคิดการดูแลหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย /
Statement of responsibility, etc เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ.
246 10 - VARYING FORM OF TITLE
Linkage 880-03
Title proper/short title บ้านแรงบันดาลใจและวิธีคิดการดูแลหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
250 ## - EDITION STATEMENT
Linkage 880-04
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-05
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
Date of publication, distribution, etc 2563 [2020]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 164 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
500 ## - GENERAL NOTE
General note สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนทุนวิจัย.
General note มหาวิทยาศิลปากรสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย.
General note คณะผู้เขียน: เปรมศรี สาระทัศนานันท์, ไพโรจน์ ทองคำ, สันทนา ศรีพรหม, ภริตา ทองยา, ฐิตินันท์ ใกล้ชิด และจริยา นาคำภา.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note บทที่ 1: ปฐมบทของหญิงหลังคลอด ; หญิงหลังคลอด: ความเข้าใจพื้นฐาน ; ภาวะแทรกซ้อนในภาวะหลังคลอด -- บทที่ 2: หญิงหลังคลอด การดูแลในมิติแพทย์พื้นบ้าน ; การดูแลหญิงหลังคลอดในฐานะการแพทย์พื้นบ้าน ; ระบบและองค์ประกอบการแพทย์พื้นบ้าน ; หญิงหลังคลอด: มิติความเชื่อในการดูแลสุขภาพ ; หญิงหลังคลอด: การดูแลตามหลักการแพทย์แผนไทย -- บทที่ 3: ชาติพันธุ์ : ความหลากหลายในการดูแลหญิงหลังคลอด ; ภูไทย ; คนไทยลาว ; คนไทยเขมร ; คนเมืองล้านนา ; คนซาไก ; คนไทยมุสลิม -- บทที่ 4: โลกทัศน์และวิธีคิด: การดูแลหญิงหลังคลอดไทด่าน ; "อยู่กรรม คะลำเดือน" โลกทัศน์การดูแลหญิงหลังคลอดไทด่าน ; หญิงหลังคลอดไทด่าน หลักการดูแลในฉบับ "พื้นบ้าน" -- บทที่ 5: เรื่องเล่าและประสบการณ์ การดูแลหญิงหลังคลอดของคนไทด่าน -- บทที่ 6: หมอตำแย หมอเป่า หมอยา และหมอขวัญ ผู้ฟื้นฟูกำลังกาย กำลังใจ และสังคม ; The Specialist: หมอตำแย ; หมอเป่า หมอขวัญ และหมอยา อีกหนึ่งผู้ฟื้นฟูกำลังกาย กำลังใจ และสังคม
Formatted contents note บทที่ 7: การดูแลหญิงหลังคลอดไทด่านในบริบทสาธารณสุข ; ยุคบุกเบิกงานสาธารณสุขกับการดูแลผู้หญิงหลังคลอด (พ.ศ. 2484-2520) ; ยุคแรกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (พ.ศ. 2520-2538) ; การระเบิดจากชุมชน: การจัดการองค์ความรู้พื้นบ้านกิจกรรมและเครือข่าย (พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน) -- บทที่ 8: อาคารสีลวิสุทโธ: เมื่อการแพทย์สมัยใหม่มาบรรจบกับการแพทย์แผนไทย ; "อาคาร" และ "แรงบันดาลใจ" ; อาคารสีลวิสุทโธ : อาคารที่สร้างจากแรงบันดาลใจ จากแนวคิด "บ้าน" -- บทที่ 9: ถ้าวันหนึ่ง "ฉัน" ต้อง "คลอด" ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ; สูติกรรมและดูแลหลังคลอด: ลำดับงานในระบบสาธารณสุขด่านซ้าย ; ขั้นที่ 1 การดูแลระยะตั้งครรภ์ ; ขั้นที่ 2 การคลอดและขณะพักฟื้น ; ขั้นที่ 3 การฟื้นฟูหลังคลอด -- บทที่ 10: "อยู่กรรม คะลำเดือน" การดูแลรักษาด้วย "บ้าน" สู่การพยาบาลด้วย "หัวใจความเป็นมนุษย์" ; อยู่กรรม คะลำเดือน องค์ความรู้ในการดูแลหญิงหลังคลอดไทด่าน ; พัฒนาการการดูแลหญิงหลังคลอดในระบบสาธารณสุขไทด่าน ; การดูแลหญิงหลังคลอดในระบบสาธารณสุข จาก "บ้าน" สู่ "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย".
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 425808
Linkage 880-06
Topical term or geographic name as entry element การดูแลภายหลังคลอด.
9 (RLIN) 576174
Linkage 880-07
Topical term or geographic name as entry element แพทย์แผนโบราณ
Geographic subdivision ไทย
-- เลย.
690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN)
9 (RLIN) 801766
Topical term or geographic name as entry element งานวิจัย / Research
9 (RLIN) 801768
Topical term or geographic name as entry element สิ่งพิมพ์ สกว.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 812809
Linkage 880-08
Personal name เปรมศรี สาระทัศนานันท์.
9 (RLIN) 812810
Linkage 880-09
Personal name ไพโรจน์ ทองคำ.
9 (RLIN) 812811
Linkage 880-10
Personal name สันทนา ศรีพรหม.
9 (RLIN) 812812
Linkage 880-11
Personal name ภริตา ทองยา.
9 (RLIN) 812814
Personal name ฐิตินันท์ ใกล้ชิด.
Linkage 880-12
9 (RLIN) 812816
Linkage 880-13
Personal name จริยา นาคำภา.
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 801772
Linkage 880-14
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
9 (RLIN) 45247
Linkage 880-15
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยศิลปากร.
9 (RLIN) 782232
Linkage 880-16
Corporate name or jurisdiction name as entry element โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย.
880 0# - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 100-01
a Ekkarin Phungpracha,
d 1967-
Linkage 245-02
a "Bān" rǣng bandān čhai læ withī khit kāndūlǣ ying lang khlō̜t Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi ʻAmphœ̄ Dānsāi Čhangwat Lœ̄i /
c Akekrin Phưngprachā læ khana.
Linkage 246-03
a Bān rǣng bandān čhai læ withī khit kāndūlǣ ying lang khlō̜t Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi ʻAmphœ̄ Dānsāi Čhangwat Lœ̄i
Linkage 250-04
a Phim khrang thī 1.
Linkage 260-05
a Krung Thēp... :
b Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam,
c 2563 [2020]
Linkage 650-06
a Postnatal care.
Linkage 650-07
a Traditional medicine
z Thailand
-- Loei.
Linkage 700-08
a Premsī Sārathatsanānan.
Linkage 700-09
a Phairot Thongkham.
Linkage 700-10
a Santhanā Sīphrom.
Linkage 700-11
a Pharitā Thō̜ngyā.
Linkage 700-12
a Thitinan Klaichit.
Linkage 700-13
a Chariyā Nākhamphā.
Linkage 710-14
a Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam.
Linkage 710-15
a Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n.
Linkage 710-16
a Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Book
948 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC); SERIES PART DESIGNATOR (RLIN)
h (OCLC) HELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ KB
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Cost, replacement price Price effective from Koha item type
          Thailand Research Fund Publications Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner 13/11/2020 7 150.00 WQ500 .อ724 2563 31379016058761 17/11/2020 400.00 13/11/2020 Book
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 13/11/2020 7 150.00 WQ500 .อ724 2563 31379016058738 17/11/2020 400.00 13/11/2020 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544