คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง : (ระเบียนเลขที่ 715070)

000 -LEADER
fixed length control field 09317nam a2200469Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field on1232067449
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210730094604.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210120s2020 th 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789742038038
International Standard Book Number 9742038031
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)1232067449
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TULIB
Language of cataloging tha
Transcribing agency TULIB
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT886.3
Item number .ส647 2563
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 84594
Personal name สำเรียง เมฆเกรียงไกร.
Linkage 880-01
245 10 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-02
Title คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง :
Remainder of title พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ที่เกี่ยวข้อง) /
Statement of responsibility, etc สำเรียง เมฆเกรียงไกร.
246 10 - VARYING FORM OF TITLE
Linkage 880-03
Title proper/short title พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
Linkage 880-04
Title proper/short title พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
Linkage 880-05
Title proper/short title พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562
250 ## - EDITION STATEMENT
Linkage 880-06
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-07
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc นิติธรรม,
Date of publication, distribution, etc 2563 [2020]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 725 หน้า.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ส่วนที่ 1 เช่าทรัพย์ -- บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าทรัพย์ -- บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า -- บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า -- บทที่ 6 การโอนสิทธิการเช่า การเช่าช่วง และการโอนทรัพย์สินที่เช่า -- บทที่ 7 ความระงับแห่งสัญญาเช่า -- ส่วนที่ 2 เช่าซื้อ -- บทที่ 1 ความหมายและประวัตของสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดของสัญญา -- บทที่ 5 การโอนสิทธิการเช่าซื้อ การเช่าช่วงและการเช่าซื้อช่วงการโอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ -- บทที่ 6 การสิ้นสุดของสัญญเช่าซื้อ -- บทที่ 7 การประกอบกิจการให้เช่าซื้อ -- ส่วนที่ 3 ลิสซิ่ง -- 1. ประวัติความเป็นมาของลีสซิ่ง -- 2. ความหมายของลีสซิ่ง -- 3. ประเภทของลีสซิ่ง -- 4. การประกอบธุรกิจลีสซิ่ง -- 5. สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาแบบลีสซิ่ง -- 6. บทบาทของลีสซิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ -- 7. ความแตกต่างระหว่างการประกอบการประเภทให้เช่า (Rent) การให้เช่าซื้อ (Hire-Purchase) และลีสซิ่ง (Leasiong) -- 8. ตัวอย่างสัญญาลีสซิ่ง -- ภาคผนวก -- พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 -- พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 -- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ… -- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. .. ลักษณะ 5/1 ลีสซิ่ง -- ดรรชนี -- บรรณานุกรม.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc หนังสือ "คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง" เล่มนี้ ได้นำเสนอคำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ที่เกี่ยวข้อง) โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 238663
Topical term or geographic name as entry element การควบคุมค่าเช่า
Geographic subdivision ไทย.
Linkage 880-08
9 (RLIN) 271833
Topical term or geographic name as entry element เช่าซื้อ
Geographic subdivision ไทย.
Linkage 880-09
9 (RLIN) 213929
Topical term or geographic name as entry element สัญญาเช่า
Geographic subdivision ไทย.
Linkage 880-10
880 0# - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 100-01
a Samrīang Mēkkrīangkrai.
Linkage 245-02
a Khamʻathibāi kotmāi chaosap chaosư̄ lītsing :
b phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Kānchao Thīdin phư̄a Kasēttrakam Phō̜.Sō̜. 2524 Phrarātchabanyat Kānchao ʻAsanghārimmasap phư̄a Phānitchayakam læ ʻUtsāhakam Phō̜.Sō̜. 2542 Phrarātchabanyat sap ʻing sitthi Phō̜.Sō̜. 2562 prakāt Khana Kammakān Wādūai Sanyā (thī kīeokhō̜ng) /
c Samrīang Mēkkrīangkrai.
Linkage 246-03
a Phrarātchabanyat Kānchao Thīdin phư̄a Kasēttrakam Phō̜.Sō̜. 2524
Linkage 246-04
a Phrarātchabanyat Kānchao ʻAsanghārimmasap phư̄a Phānitchayakam læ ʻUtsāhakam Phō̜.Sō̜. 2542
Linkage 246-05
a Phrarātchabanyat sap ʻing sitthi Phō̜.Sō̜. 2562
Linkage 250-06
a Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
Linkage 260-07
a Krung Thēp... :
b Nititham,
c 2563 [2020]
Linkage 650-08
a Rent control
z Thailand.
Linkage 650-09
a Sales, Conditional
z Thailand.
Linkage 650-10
a Leases
z Thailand.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 4
948 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC); SERIES PART DESIGNATOR (RLIN)
h (OCLC) HELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ VB
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Price effective from Koha item type
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 14/01/2021 7 550.00 2 4 KPT886.3 .ส647 2563 31379015999593 25/08/2021 25/06/2021 650.00 14/01/2021 Book
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Sanya Dharmasakti Library General Stacks 14/01/2021 7 550.00 2 19 KPT886.3 .ส647 2563 31379015999627 04/06/2022 30/07/2021 650.00 14/01/2021 Book

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544