นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ / (ระเบียนเลขที่ 720150)

000 -LEADER
fixed length control field 09533nam a2200409Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field on1275424923
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220328090533.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 211014r20212012th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165810692
International Standard Book Number 6165810691
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)1275424923
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TULIB
Language of cataloging tha
Transcribing agency TULIB
060 ## - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER
Classification number W700
Item number .น662 2564
245 00 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-01
Title นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ /
Statement of responsibility, etc แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ.
246 10 - VARYING FORM OF TITLE
Linkage 880-02
Title proper/short title กฎหมายการแพทย์
250 ## - EDITION STATEMENT
Linkage 880-03
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 6.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-04
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc วิญญูชน,
Date of publication, distribution, etc 2564 [2021]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 327 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2555.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note หมวด 1 นิติเวชศาสตร์ -- นิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายทางการแพทย์ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- เวชปฏิบัติทางนิติศาสตร์กับเจตจำนงในกฎหมายชันสูตร พลิกศพของไทย : ว่าด้วยสาเหตุ พฤติการณ์ที่ตาย และการประมาณเวลา / สมบูรณ์ ธรรมเถลิงกิจ, นิติกร โปริสวาณิชย์ -- บาดแผลและข้อกฎหมาย / วิชาญ เปี้ยวนิ่ม -- DNA กับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี / ธานินทร์ ภู่พัฒน์ -- ความผิดเกี่ยวกับเพศ / เอนก ยมจินดา -- พระราชบัญญัติ สุขภาพจิต : กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต / ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ -- การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรม / พีรยุทธ เฟื้องฟุ้ง, วิชัย วงศ์ชนะภัย -- หมวด 2 กฎหมายการแพทย์ -- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กับสุขภาวะของคนไทย / อำพล จินดาวัฒนะ -- ข้อบังคับ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ / ประมวล วีรุฒมเสน -- การทำหนังสือแสดง เจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต (Advance Directives) และการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) / รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ -- ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ / วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.2551 / จันทิมา ธนาสว่างกุล -- การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอ ต่อแพทย์ : กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย / ไพศาล ลิ้มสถิตย์ -- กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์ / อำนาจ บุบผามาศ -- สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตาย / จุมพล แดงสกุล -- ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... หลักการเยียวยาความ เสียหายในเชิงระบบโดยมิได้มุ่งโทษตัวบุคคล / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ -- หมวด 3 นิติวิทยาศาสตร์ -- ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / อัมพร จารุจินดา -- การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ / สุวิไล คุณาชีวะ -- ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด / อัมพร จารุจินดา -- ประวัติการทำงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc นิติเวชศาสตร์นิติเวชศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์กฎหมายทางการแพทย์, การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย, บาดแผลและข้อกฎหมาย, DNAกับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี, ความผิดเกี่ยวกับเพศ, พระราชบัญญัติสุขภาพจิต : กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต, การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรมกฎหมายการแพทย์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับสุขภาวะของคนไทย, ข้อบังคับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์, การทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต, ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ, สาระสำคัญองพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551, การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย, กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์, สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตายฯลฯ นิติวิทยาศาสตร์ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ, ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 427502
Topical term or geographic name as entry element นิติเวชศาสตร์.
Linkage 880-05
9 (RLIN) 61311
Topical term or geographic name as entry element กฎหมายการแพทย์.
Linkage 880-06
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 218526
Personal name แสวง บุญเฉลิมวิภาส.
Linkage 880-07
880 00 - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 245-01
a Nitiwētchasāt læ kotmāi kānphǣt /
c Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt bannāthikān.
Linkage 246-02
a Kotmāi kānphǣt
Linkage 250-03
a Phim khrang thī 6.
Linkage 260-04
a Krung Thēp... :
b Winyūchon,
c 2564 [2021]
Linkage 650-05
a Forensic medicine.
Linkage 650-06
a Medical laws and legislation.
Linkage 700-07
a Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 9
948 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC); SERIES PART DESIGNATOR (RLIN)
h (OCLC) HELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ VB
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
ผู้ตรวจสอบหัวเรื่องและเลขหมู่ PR
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Price effective from Koha item type Checked out
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 08/10/2021 118 340.00 2   W700 .น662 2564 31379016145253 04/02/2022 04/02/2022 440.00 08/10/2021 Book 31/08/2022
          General Books Sanya Dharmasakti Library Pridi Banomyong Library General Stacks 05/10/2021 7 340.00 1 19 W700 .น662 2564 31379016140981 25/07/2022 18/01/2022 440.00 05/10/2021 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Pridi Banomyong Library General Stacks 05/10/2021 7 340.00     W700 .น662 2564 31379016141013 08/08/2022   440.00 05/10/2021 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Pridi Banomyong Library General Stacks 08/10/2021 118 340.00 1 2 W700 .น662 2564 31379016145279 15/08/2022 09/02/2022 440.00 08/10/2021 Book  
          General Books Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 05/10/2021 7 340.00 1 2 W700 .น662 2564 31379016140999 23/08/2022 30/11/2021 440.00 05/10/2021 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 08/10/2021 118 340.00     W700 .น662 2564 31379016145691 26/07/2022   440.00 08/10/2021 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 08/10/2021 118 340.00 2 5 W700 .น662 2564 31379016145709 28/03/2022 28/03/2022 440.00 08/10/2021 Book 31/05/2022
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 08/10/2021 118 340.00     W700 .น662 2564 31379016145675 20/10/2021   440.00 08/10/2021 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 05/10/2021 7 340.00 1 1 W700 .น662 2564 31379016141005 28/06/2022 16/03/2022 440.00 05/10/2021 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 08/10/2021 118 340.00 1   W700 .น662 2564 31379016145402 03/03/2022 14/02/2022 440.00 08/10/2021 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Sanya Dharmasakti Library General Stacks 08/10/2021 118 340.00     W700 .น662 2564 31379016145683 16/08/2022   440.00 08/10/2021 Book  

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544