คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / (ระเบียนเลขที่ 722067)

000 -LEADER
fixed length control field 22621nam a2200409Ia 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field on1292502803
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OCoLC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220330163140.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 220118s2022 th 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165810999
International Standard Book Number 6165810993
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)1292502803
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TULIB
Language of cataloging tha
Transcribing agency TULIB
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number KPT3878
Item number .ท567 2565
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 176995
Personal name ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,
Dates associated with a name 2496-
Linkage 880-01
245 10 - TITLE STATEMENT
Linkage 880-02
Title คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ /
Statement of responsibility, etc ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี.
250 ## - EDITION STATEMENT
Linkage 880-03
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Linkage 880-04
Place of publication, distribution, etc กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด,
Date of publication, distribution, etc 2565 [2022]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 459 หน้า.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ข้อความเบื้องต้น -- เค้าโครงการอธิบายกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด และ ภาค 3 ลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันประมุข -- บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- 1. กบฏ -- 2. ความผิดฐานยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการ -- 3. ความผิดฐานปลุกปั่นยุยงประชาชน -- 4. ความผิดฐานเหยียดหยามเครื่องหมายที่แสดงถึงรัฐ -- บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- 1. ความผิดฐานกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อราชอาณาจักร -- 2. ความผิดเกี่ยวกับความลับของประเทศ -- 3. ความผิดเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ -- 4. ความผิดฐานกระทำการเพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศภายนอก -- 5. บทบัญญัติพิเศษ -- บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรี -- 1. ความผิดฐานประทุษร้ายประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ -- 2. ความผิดฐานหมิ่นประมาทประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ -- 3. ความผิดฐานเหยียดหยามรัฐต่างประเทศ -- บทที่ 5 การก่อการร้าย -- 1. ความผิดฐานการก่อการร้าย -- 2. ความผิดฐานขู่เข็ญว่าจะก่อการร้าย -- 3. ความผิดฐานเป็นสมาชิกของคณะผู้ก่อการร้าย -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- บทที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- 1. ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน -- 2. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน -- 3. ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน -- 4. ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน -- 5. กระทำต่อตราซึ่งเจ้าพนักงานประทับไว้ -- 6. กระทำต่อสิ่งที่เจ้าพนักงานยึดไว้ -- 7. เป็นคนกลางเรียกหรือรับสินบน -- 8. ให้สินบนเจ้าพนักงาน -- 9. แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน -- 10. สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- 1. ความผิดที่กระทำโดยสุจริต -- 2. ความผิดที่เป็นทั้งทุจริตและเกิดความเสียหาย -- 3. ความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่ถึงกับทุจริต -- บทที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- 1. ให้สินบนเจ้าพนักงาน -- 2. ขัดขืนคำบังคับหรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน -- 3. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน -- 4. แสดงความเท็จในศาล -- 5. ทำให้เสียหายแก่ทรัพย์ในคดี -- 6. การหลบหนีที่คุมขัง -- 7. ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนวิธีการเพื่อความปลอดภัย -- 8. ขัดขวางการขายทอดตลาด -- 9. ดูหมิ่นศาล -- 10. การกระทำเกี่ยวกับศพ -- บทที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าในการยุติธรรม -- 1. เจ้าพนักงานช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษหรือแกล้งให้ได้รับโทษ -- 2. เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกหรือรับสินบน -- 3. เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบนก่อนได้รับตำแหน่ง -- 4. เจ้าพนักงานขัดขวางมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา -- 5. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขัง -- 6. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขังโดยประมาท <br/>
Formatted contents note ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- 1. ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา -- 2. ความผิดฐานก่อการวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชน -- 3. ความผิดฐานแต่งกายเป็นนักบวชโดยมิชอบ -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- 1. ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ -- 2. ความผิดฐานเป็นซ่องโจร -- 3. ความผิดฐานช่วยเหลือพวกอั้งยี่หรือซ่องโจร -- 4. ความรับผิดร่วมกับอั้งยี่หรือซ่องโจร -- 5. ความผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิด -- 6. ความผิดฐานก่อความวุ่นวาย -- 7. ความผิดฐานไม่ยอมเลิกมั่วสุมเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อภยันตรายต่อประชาชน -- 1. การวางเพลิงเผาทรัพย์ -- 2. การทำให้เกิดระเบิด -- 3. การก่ออันตรายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและการก่อให้เกิดอุทกภัย -- 4. การก่ออันตรายแก่การจราจรและการขนส่ง -- 5. การก่ออันตรายแก่สิ่งที่ใช้ในการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร -- 6. การปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภค -- ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา -- 1. ความผิดฐานปลอมเงินตรา -- 2. ความผิดฐานแปลงเงินตรา -- 3. การทำให้เหรียญกษาปณ์มีน้ำหนักลดลงและนำออกใช้ ซึ่งเหรียญกษาปณ์ -- 4. ความผิดฐานนำเข้าซึ่งเงินตราที่ปลอมหรือแปลง -- 5. ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง -- 6. ความผิดเมื่อได้มาซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง -- 7. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องมือปลอมแปลงเงินตรา -- 8. การปลอมแปลงเงินตราต่างประเทศ -- 9. การทำสิ่งที่คล้ายคลึงกับเงินตรา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว -- 1. ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา -- 2. ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์ -- 3. ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร -- 1. ความผิดฐานปลอมเอกสารทั่ว ๆ ไป -- 2. ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ -- 3. ความผิดฐานปลอมเอกสารบางชนิด -- 4. ความผิดฐานแจ้งให้จดข้อความเท็จ -- 5. ความผิดฐานใช้เอกสารปลอม -- 6. ความผิดฐานทำคำรับรองอันเป็นเท็จ -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -- 1. ทำบัตรปลอม -- 2. ทำหรือมีเครื่องมือปลอมบัตร -- 3. นำเข้า-ส่งออกบัตรหรือเครื่องมือปลอม -- 4. ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ -- 5. จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย -- 6. ใช้บัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 7. มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 8. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -- 1. การปลอมหนังสือเดินทาง -- 2. การใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ -- 3. การกระทำกับดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจดวงตา -- บทที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- 1. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดที่ผิดอัตรา -- 2. ความผิดฐานขายสินค้าโดยหลอกลวง -- 3. ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงทางการค้า -- 4. ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า -- 5. ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า -- 6. ความผิดฐานนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย -- บทที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- 1. ข่มขืนกระทำชำเรา -- 1.1 การข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น -- 1.2 การกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี -- 2. กระทำอนาจาร -- 3. ค้าบุคคลเพื่อความใคร่ -- 3.1 จัดหาบุคคลเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น -- 3.2 พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร -- 3.3 ดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี -- 4. ค้าสิ่งลามก
Formatted contents note ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย -- บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต -- 1. ฆ่าผู้อื่น -- 2. เหตุฉกรรจ์ -- 3. ฆ่าโดยไม่เจตนา -- 4. ฆ่าโดยประมาท -- 5. ทำให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย -- 6. ชุลมุนเป็นเหตุให้คนตาย -- บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย -- 1. ทำร้ายร่างกาย -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- 3. อันตรายสาหัส -- 4. ชุลมุนเป็นเหตุให้มีผู้รับอันตรายสาหัส -- 5. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส -- บทที่ 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- 1. หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก -- 2. การทำแท้งโดยหญิงยินยอม -- 3. การทำแท้งโดยหญิงไม่ยินยอม -- 4. การพยายามทำแท้ง -- 5. อำนาจในการทำแท้ง -- บทที่ 4 ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้ -- 1. การทอดทิ้งเด็ก -- 2. การทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองมิได้ -- 3. เหตุเพิ่มโทษ -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ -- 1. ข่มขืนใจผู้อื่น -- 2. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง -- 3. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยประมาท -- 4. ค้าคน -- 5. เรียกค่าไถ่ -- 6. พรากผู้เยาว์ -- 7. พาคนออกไปนอกราชอาณาจักร -- บทที่ 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- 1. การเปิดเผยจดหมาย โทรเลข หรือเอกสาร -- 2. การเปิดเผยความลับที่ได้จากหน้าที่หรืออาชีพ -- 3. การเปิดเผยความลับที่ได้จากการศึกษาอบรม -- 4. การแสวงหาประโยชน์จากความลับ -- บทที่ 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- 1. การหมิ่นประมาท -- 2. การหมิ่นประมาทคนตาย -- 3. การหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา -- 4. อำนาจกระทำ -- 5. เหตุยกเว้นโทษ -- 6. อำนาจศาลในคดีหมิ่นประมาท -- ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- บทที่ 1 ความผิดที่มีพื้นฐานจากการลักทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานลักทรัพย์ -- 2. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ -- 3. ความผิดฐานชิงทรัพย์ -- 4. ความผิดฐานปล้นทรัพย์ -- บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานกรรโชก -- 2. ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ -- บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- 1. ความผิดฐานฉ้อโกง -- 2. ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน -- 3. ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน -- 4. ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร -- 5. ความผิดฐานชักจูงเพื่อเอาเปรียบผู้อื่น -- 6. ความผิดฐานฉ้อโกงประกันภัย -- บทที่ 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- 1. ทำแก่ทรัพย์ที่จำนำไว้ -- 2. ย้ายทรัพย์หรือแกล้งปล้นทรัพย์ -- บทที่ 4 ความผิดฐานยักยอก -- 1. ความผิดฐานยักยอก -- 2. ยักยอกทรัพย์ผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดหรือเป็นทรัพย์สินหาย -- 3. ยักยอกทรัพย์ที่ตนมีหน้าที่ดูแล -- 4. ยักยอกทรัพย์สินที่มีค่าซ่อนหรือฝังไว้ -- บทที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร -- 1. การรับของโจร -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- 1. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- 2. เหตุเพิ่มโทษ -- บทที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก -- 1. ความผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ -- 2. ความผิดฐานยักย้ายทำลายเครื่องหมายเขต -- 3. ความผิดฐานบุกรุกอาคารหรือเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร -- 4. เหตุเพิ่มโทษ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- บทที่ 1 ความผิดอันเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดอันเกี่ยวกับสาธารณะ -- บทที่ 3 ความผิดอันเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความผิดอันเกี่ยวแก่ศีลธรรมอันดี -- บรรณานุกรม -- ดรรชนีเรียงมาตรา.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 85989
Topical term or geographic name as entry element ความผิด (กฎหมาย)
Geographic subdivision ไทย.
Linkage 880-05
9 (RLIN) 362836
Topical term or geographic name as entry element ความผิดลหุโทษ
Geographic subdivision ไทย.
Linkage 880-06
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 539669
Personal name รณกรณ์ บุญมี,
Dates associated with a name 2526-
Linkage 880-07
880 0# - ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION
Linkage 100-01
a Taweekiat Meenakanit,
d 1953-
Linkage 245-02
a Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit læ lahuthōt /
c Thawīkīat Mīnakanit, Ronnakorn Bunmee.
Linkage 250-03
a Phim khrang thī 19, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
Linkage 260-04
a Krung thēp... :
b Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat,
c 2565 [2022]
Linkage 650-05
a Guilt (Law)
z Thailand.
Linkage 650-06
a Contraventions (Criminal law)
z Thailand.
Linkage 700-07
a Ronnakorn Bunmee,
d 1983-
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Item type Book
Koha issues (borrowed), all copies 18
948 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC); SERIES PART DESIGNATOR (RLIN)
h (OCLC) HELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 ## - STAFF NAME
ผู้ทำรายการ VB
ผู้ทำหนังสือซ้ำ V
รายการฉบับพิมพ์
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Item status (Not for loan) Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last borrowed Cost, replacement price Price effective from Koha item type Checked out
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 13/01/2022 118 400.00 1 11 KPT3878 .ท567 2565 31379016142706 15/06/2022 18/02/2022 500.00 13/01/2022 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 13/01/2022 118 400.00 1   KPT3878 .ท567 2565 31379016142672 18/07/2022 26/02/2022 500.00 13/01/2022 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks 03/02/2022 7 400.00 1 2 KPT3878 .ท567 2565 31379014234844 02/06/2022 04/03/2022 500.00 03/02/2022 Book  
          General Books Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Pridi Banomyong Library General Stacks 13/01/2022 118 400.00 1 2 KPT3878 .ท567 2565 31379016142698 06/07/2022 30/03/2022 500.00 13/01/2022 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Pridi Banomyong Library General Stacks 28/01/2022 7 400.00 1 2 KPT3878 .ท567 2565 3137901635896 18/06/2022 14/02/2022 500.00 28/01/2022 Book  
          General Books Pridi Banomyong Library Pridi Banomyong Library General Stacks 28/01/2022 7 400.00 1 1 KPT3878 .ท567 2565 3137901635894 15/09/2022 07/03/2022 500.00 28/01/2022 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 13/01/2022 118 400.00 1 3 KPT3878 .ท567 2565 3137901635995 03/02/2022 03/02/2022 500.00 13/01/2022 Book 20/06/2022
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 13/01/2022 118 400.00 1 4 KPT3878 .ท567 2565 31379016142714 17/08/2022 28/01/2022 500.00 13/01/2022 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 13/01/2022 118 400.00 1 3 KPT3878 .ท567 2565 31379016142722 31/01/2022 31/01/2022 500.00 13/01/2022 Book 08/06/2022
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 13/01/2022 118 400.00 2 2 KPT3878 .ท567 2565 31379016142680 04/06/2022 30/03/2022 500.00 13/01/2022 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 13/01/2022 118 400.00 1 2 KPT3878 .ท567 2565 31379016142730 30/05/2022 28/01/2022 500.00 13/01/2022 Book  
          General Books Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks 28/01/2022 7 400.00 1 38 KPT3878 .ท567 2565 3137901635897 06/02/2022 06/02/2022 500.00 28/01/2022 Book 31/05/2022
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 13/01/2022 118 400.00 3 1 KPT3878 .ท567 2565 31379016142771 25/03/2022 25/03/2022 500.00 13/01/2022 Book 31/05/2022
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 13/01/2022 118 400.00 1 1 KPT3878 .ท567 2565 31379016142748 28/06/2022 16/03/2022 500.00 13/01/2022 Book  
          General Books Sanya Dharmasakti Library Sanya Dharmasakti Library General Stacks 28/01/2022 7 400.00 1   KPT3878 .ท567 2565 3137901635895 24/02/2022 24/02/2022 500.00 28/01/2022 Book 31/05/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544