ผลการค้นหาข้อมูลด้วยคำศัพท์ที่กำหนด

 <<  <  1  2  3  ...  2414    >>

กำลังแสดง 20 จากผลการค้นหาประมาณ 48268 รายการ

หัวเรื่องควบคุม ประเภทของหัวเรื่อง ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
การดูแลฟันผู้สูงอายุ -- ลำปาง.
รายละเอียด Topical Term 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ -- (ครั้งที่ 10 : -- 2560 : -- กรุงเทพฯ)
รายละเอียด Meeting Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
คณะทำงานโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกรณีการขอตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหารเพื่อลดความขัดแย้ง.
รายละเอียด Corporate Name 2 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
โครงการพัฒนาการเกษตร -- ไทย -- สกลนคร -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
รายละเอียด Topical Term 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- คณะเศรษฐศาสตร์. -- การสัมมนาทางวิชาการ -- (ครั้งที่ 39 : -- 2560)
รายละเอียด Corporate Name 0 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
แรงจูงใจ (จิตวิทยา) -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
รายละเอียด Topical Term 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Personal Names:
วิเชียร ธุรกิตต์รัณณการ, -- 2440-2513.
รายละเอียด Personal Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. -- สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
อหิวาตกโรค -- การป้องกันและควบคุม -- สาระสังเขป.
รายละเอียด Topical Term 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
อาคารประวัติศาสตร์ -- การอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพ.
รายละเอียด Topical Term 4 ระเบียนบรรณานุกรม
Uniform Title:
3 ปี กับการก่อร่างสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานคุ้ยขยะ ;
รายละเอียด Uniform Title 0 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
5 ปีอนุวัตการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ -- (2554 : -- กรุงเทพฯ)
รายละเอียด Meeting Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
5G ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่.
รายละเอียด Topical Term 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
69 ปี กรมการค้าต่างประเทศ
รายละเอียด Corporate Name 0 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
DTAC & Nokia Dot Awards -- (ครั้งที่ 3) -- การประชาสัมพันธ์.
รายละเอียด Meeting Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
ILO/Japan โครงการระหว่างภูมิภาคขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Uniform Title:
กฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกัน.
รายละเอียด Uniform Title 13 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
กฎระเบียบการรักษาความปลอดภัย -- ไทย.
รายละเอียด Topical Term 0 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
กฎระเบียบการรักษาความปลอดภัย.
รายละเอียด Topical Term 0 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
กฎหมาย -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
รายละเอียด Topical Term 2 ระเบียนบรรณานุกรม
 <<  <  1  2  3  ...  2414    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544