ผลการค้นหาข้อมูลด้วยคำศัพท์ที่กำหนด

 <<  <  1  2  3  ...  1452    >>

กำลังแสดง 20 จากผลการค้นหาประมาณ 29021 รายการ

หัวเรื่องควบคุม ประเภทของหัวเรื่อง ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
คณะทำงานโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกรณีการขอตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหารเพื่อลดความขัดแย้ง.
รายละเอียด Corporate Name 2 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
พระในพุทธศาสนา -- แง่สุขภาพและอนามัย -- ไทย.
รายละเอียด Topical Term 5 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
ภาษาอังกฤษ -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาฝรั่งเศส -- พจนานุกรม.
รายละเอียด Topical Term 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- คณะเศรษฐศาสตร์. -- การสัมมนาทางวิชาการ -- (ครั้งที่ 39 : -- 2560)
รายละเอียด Corporate Name 0 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
มหาวิทยาลัยรังสิต. -- วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์. -- สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์.
รายละเอียด Corporate Name 14 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. -- สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
อหิวาตกโรค -- การป้องกันและควบคุม -- สาระสังเขป.
รายละเอียด Topical Term 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Topical Term:
อาคารประวัติศาสตร์ -- การอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพ.
รายละเอียด Topical Term 4 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ 2492-2541 -- (2542 : -- มหาวิทยาลัยศิลปากร)
รายละเอียด Meeting Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
100 ปี กบฏประชาธิปไตย ร.ศ. 130-80 ปี ปฏิวัติประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 -- (2555 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รายละเอียด Meeting Name 3 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
BACC Exhibition ประเทือง เอมเจริญ "ร้อยริ้วสรรพสีสรร" ตำนานชีวิตและสังคม -- (2559 : -- กรุงเทพฯ)
รายละเอียด Meeting Name 0 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
CEO Forum Strategies for Sustainable Business : Raising the Bottom of the Pyramid -- (ครั้งที่ 2 : -- 2545 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รายละเอียด Meeting Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
CIPS Forum -- (11 ก.ย. 2545 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รายละเอียด Meeting Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
CIPS Forum -- (19 ก.พ. 2546 -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รายละเอียด Meeting Name 0 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
CIPS Forum -- (24 มิ.ย. 2546 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รายละเอียด Meeting Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
CIPS Forum -- (ครั้งที่ 2 : -- 15 ม.ค. 2546 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รายละเอียด Meeting Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
National Conference on Electronic Business -- (ครั้งที่ 1 : -- 2545 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รายละเอียด Meeting Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
National Forum on Hospital Accreditation and Quality Improvement -- (ครั้งที่ 3 : -- 2545 : -- ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
รายละเอียด Meeting Name 2 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
Ramathibodi Surgical Forum -- (ครั้งที่ 1 : -- 2548 : -- มหาวิทยาลัยมหิดล)
รายละเอียด Meeting Name 0 ระเบียนบรรณานุกรม
Meeting Name:
Ramathibodi update in internal medicine -- (2016 : -- มหาวิทยาลัยมหิดล)
รายละเอียด Meeting Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
 <<  <  1  2  3  ...  1452    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544