ผลการค้นหาข้อมูลด้วยคำศัพท์ที่กำหนด

 <<  <  1  2  3  ...  61    >>

กำลังแสดง 20 จากผลการค้นหาประมาณ 1211 รายการ

หัวเรื่องควบคุม ประเภทของหัวเรื่อง ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. -- สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี. -- สำนักกฎหมาย.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมการข้าว. -- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว. -- กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมการปกครอง. -- สำนักการสอบสวนและนิติการ.
รายละเอียด Corporate Name 4 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมการปกครอง. -- สำนักการสอบสวนและนิติการ. -- ส่วนงานนิติการ.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมการปกครอง. -- สำนักการสอบสวนและนิติการ. -- ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3.
รายละเอียด Corporate Name 2 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมการปกครอง. -- สำนักการสอบสวนและนิติการ. -- ส่วนอำนวยความเป็นธรรม.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมการพัฒนาชุมชน. -- สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน.
รายละเอียด Corporate Name 2 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมควบคุมมลพิษ. -- สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย -- ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมควบคุมมลพิษ. -- สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมควบคุมมลพิษ. -- สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย. -- ส่วนสารอันตราย.
รายละเอียด Corporate Name 3 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมควบคุมมลพิษ. -- สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง.
ใช้แทน/ดูจาก:
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง.
กรมควบคุมมลพิษ. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง.
รายละเอียด Corporate Name 7 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมคุมประพฤติ. -- สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. -- สำนักการค้าบริการและการลงทุน.
รายละเอียด Corporate Name 5 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. -- สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.
รายละเอียด Corporate Name 12 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมทรัพยากรธรณี. -- สำนักกฎหมายและระเบียบ.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมทรัพยากรธรณี. -- สำนักวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมทรัพยากรน้ำ. -- สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา.
รายละเอียด Corporate Name 9 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมทรัพยากรน้ำ. -- สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน.
รายละเอียด Corporate Name 2 ระเบียนบรรณานุกรม
Corporate Names:
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล. -- สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล.
รายละเอียด Corporate Name 1 ระเบียนบรรณานุกรม
 <<  <  1  2  3  ...  61    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544