มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พรหมโวหาร,

พรหมโวหาร, -- พระยา, -- 2345-2430. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พรหมโวหาร, -- พระยา, -- 2345-2430.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • พรหม, พระยา, 2345-2430.
  • พรหมโวหาร, พญา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544