มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ.

พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544