มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • รีด, จอห์น,

รีด, จอห์น, -- ค.ศ. 1887-1920. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: รีด, จอห์น, -- ค.ศ. 1887-1920.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Reed, John, 1887-1920.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544