มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เติม วิภาคย์พจนกิจ,

เติม วิภาคย์พจนกิจ, -- 2449-2514. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เติม วิภาคย์พจนกิจ, -- 2449-2514.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544