มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การย้ายฝากตัวอ่อน.

การย้ายฝากตัวอ่อน. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การย้ายฝากตัวอ่อน.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ตัวอ่อนของมนุษย์ การย้ายฝาก.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544