มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กัลยาณิวัฒนา,

กัลยาณิวัฒนา, -- สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, -- 2466-2551. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กัลยาณิวัฒนา, -- สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, -- 2466-2551.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-2551.
  • นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง, 2466-2551.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544