มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ปรมานุชิตชิโนรส,

ปรมานุชิตชิโนรส, -- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, -- 2333-2396. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ปรมานุชิตชิโนรส, -- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, -- 2333-2396.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544