มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • นรนิติ เศรษฐบุตร,

นรนิติ เศรษฐบุตร, -- 2484- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: นรนิติ เศรษฐบุตร, -- 2484-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • น.นิติ.
  • ครูน้อย.
  • บุรี 38.
ดูเพิ่มเติม:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544