มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, -- พระบาทสมเด็จพระฯ, -- 2470-2559. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, -- พระบาทสมเด็จพระฯ, -- 2470-2559.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559.
  • ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544