มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สมพร หิรัญรามเดช,

สมพร หิรัญรามเดช, -- 2490- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สมพร หิรัญรามเดช, -- 2490-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สมพร (ภูติยานันต์) หิรัญรามเดช.
  • สมพร ภูติยานันต์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544