มุมมองปกติ MARC view
  • Plant tissue culture

Plant tissue culture -- Laboratory manuals. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: Plant tissue culture -- Laboratory manuals.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305