มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การวินิจฉัยก่อนคลอดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง.

การวินิจฉัยก่อนคลอดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การวินิจฉัยก่อนคลอดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • การวินิจฉัยทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544