มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. -- โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อระบบการจัดเก็บและสืบค้นสารนิเทศ. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. -- โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อระบบการจัดเก็บและสืบค้นสารนิเทศ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544