มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สุพล ด้วยตั้งใจ,

สุพล ด้วยตั้งใจ, -- 2495- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สุพล ด้วยตั้งใจ, -- 2495-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สุพล สุขศรีมั่งมี.
  • สุพล ด้วยตั้งใจ (สุขศรีมั่งมี)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544