มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • วิทยาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน.

วิทยาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: วิทยาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ภูมิคุ้มกันวิทยา.
  • ภูมิแพ้วิทยา.
  • วิทยาภูมิคุ้มกัน.
  • วิทยาภูมิแพ้.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544