มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455