มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มิซึตะนิ, โอะซะมุ,

มิซึตะนิ, โอะซะมุ, -- ค.ศ. 1932-2014. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มิซึตะนิ, โอะซะมุ, -- ค.ศ. 1932-2014.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Mizutani, Osamu, 1932-2014.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544