มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • จำปี โสตถิพันธุ์.

จำปี โสตถิพันธุ์. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: จำปี โสตถิพันธุ์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  • ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์
  • จำปี หยกอุบล.
  • Sanunkorn Sotthibandhu.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544