มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ตอลสตอย, ลีโอ,

ตอลสตอย, ลีโอ, -- กราฟ, -- ค.ศ. 1828-1910. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ตอลสตอย, ลีโอ, -- กราฟ, -- ค.ศ. 1828-1910.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ตอลสตอย, ลีโอ นิคโคเลวิค, กราฟ, ค.ศ. 1828-1910.
  • Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910.

Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544