มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การแสดงกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง--สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมไทย

การแสดงกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง--สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมไทย -- (2537 : -- ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การแสดงกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง--สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมไทย -- (2537 : -- ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544