มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์.

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • นายหน้าค้าหลักทรัพย์.
  • นายหน้าซื้อขายหุ้น.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544