มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, -- 2498- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, -- 2498-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • หัวเรื่องเริ่มแรก: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
  • สิรินธรเทพรัตนสุดา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2498-
  • แว่นแก้ว, 2498-

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544