มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ดืรเรนมัตต์, ฟรีดริช.

ดืรเรนมัตต์, ฟรีดริช. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ดืรเรนมัตต์, ฟรีดริช.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ดืรเรนมัตต์, ฟรีดริช, ค.ศ. 1921-1990.
  • ดีรเรนมัตต์, ฟรีดริช.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544