มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • บริการอนามัยแม่และเด็ก.

บริการอนามัยแม่และเด็ก. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: บริการอนามัยแม่และเด็ก.

Maternal health service (LC NLM)+Maternal welfare(NLM)+Maternal and infant welfare(LC)

ใช้กับหนังสือที่กลาวโดยรวมถึงการให้บริการ และการดูแล ระวังสุขภาพอนามัยของแม่ หญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544