มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กฎหมายระหว่างประเทศ.

กฎหมายระหว่างประเทศ. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: กฎหมายระหว่างประเทศ.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.
  • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  • คดีบุคคล.
  • คดีเมือง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544